Hver meter koster flere hundre tusen kroner

Anleggsarbeidene fra Disen til Storo er anslått å koste 150 millioner kroner. Nå søker Sporveien og Oslo kommune entreprenør. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Oppgraderingen gjelder Grefsenveien fra Storo til Disen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.05.2018 kl 14:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: – Arbeidet som skal utføres nå, dreier seg om om å bedre forholdene for trikker og syklister, og å sikre tilstrekkelig vannforsyning til byen. Hva som skal skje med selve Storokrysset er foreløpig ikke avgjort, skriver veier24.no.

Det går frem av sammme sak at anleggsarbeidet over og under bakken på de 500 meterne, er kostnadsberegnet til 150 millioner kroner. Kunngjøringen ligger ute på Doffin, databasen for offentlige innkjøp. Anbudsfristen er satt til 21. mai.

Nordre Aker Budstikke har også flere ganger omtalt de fremtidige arbeidene på denne strekningen.

Eget felt i bakkene

Løsningen som er valgt innebærer blant annet at syklistene får eget felt på vei fra sentrum, men mot sentrum må de dele med bilene eller sykle på fortauet.

Se bildet større

Den nye løsningen i Grefsenveien, fra Storo til Disen. FOTO: BYMILJØETATEN/NORDRE AKER BUDSTIKKE

Ferdig i 2020

Prosjektet skal være ferdig i 2020, og er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og Sporveien, anleggsstart er etter planen til høsten, i august 2018.

Støtter ikke innbyggerforslag

Planene for Grefsenveien har skapt stor debatt, blant annet fordi det er uenighet om trikken får den får den prioriteringen den trenger. Trikken får bare egen trasé i den ene retningen, og vil måtte dele felt med bilene det siste stykket inn mot Storokrysset.

Et innbyggerinitiativ fikk i januar nok understkrifter til å bli tatt opp i bystyret. I mars presenterte beboerne bak initiativet konkrete alternativer til sykkelfelt i Grefsenveien, for å gi trikken mer plass, og fikk lokalpolitisk støtte.

4. mai kom samferdselsbyråd Lan Marie Bergs (MDG) vurdering av innbyggerinitiativet. Hun anbefaler bystyret å avvise det, med følgende begrunnelse:

– Hovedårsaken til dette er at jeg i løpet av våren 2018 vil sende en bestilling til Bymiljøetaten på oppstart av reguleringsplanarbeid for Storokrysset og Grefsenveien. Det er dermed altfor tidlig å forskuttere valg av løsning allerede nå og legge konkrete bindinger på planarbeidet før det settes i gang. Enkelte av punktene i innbyggerforslaget har mye for seg, men jeg mener det vil være feil å binde fagetatene til konkrete valg av
løsninger før utredningsarbeidet er gjort og flere alternativer er grundigere belyst, skriver byråden.

Avslutningsvis, i dokumentet du kan lese i din helhet her, skriver Berg:

– Jeg har stor respekt for at naboer og andre interessenter engasjerer seg i de løsninger som velges for å sikre en god og helhetlig infrastruktur for byens befolkning. I dette prosjektet, som i andre, er det gjort avveininger og valg som ikke tilfredsstiller alle interesser og behov fullt ut. Utfra det veiarealet som er til rådighet, har prosjektet sammen med øvrige forutsetninger, gjort sitt ytterst efor å finne gode løsninger. Jeg har stor tro på at de løsningene som er planlagt, blir til glede for områdets beboere og andre som bruker Grefsenveien, og at planene passer godt inn i en større helhet.

Innbyggerinitiativet skal behandles i samferdsel- og miljøkomiteen før det endelig avgjøres av bystyret.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse