ANNONSE
Annonse

– Hvilke elever til Nydalen?

– Hvilke ungdomsskoleelever er det Utdaninngsetaten planlegger til ny skole i Nydalen? spør Foreldreaksjonen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Foreldreaksjonen er langt fra fornøyd med Utdanningsetatens foreløpige signaler om ny ungdomsskole i Nydalen.

– Det kunne være akseptabelt at elever nedenfor Ring 3, som i dag sokner til Grefsen barneskole, får sin ungdomsskole i Nydalen - i det naturlige nærmiljøet. Vi er imidlertid svært kritiske til at etter våre beregninger opp mot 200 elever fra ovenfor Ring 3 er planlagt å skulle gå på Sandaker barne- og ungdomsskole, sier FAU-leder på Grefsen, Erik Skei, på vegne av Foreldreaksjonen Norde Aker.

– Vi ser heller ikke alternative løsninger som å sende elever fra ovenfor Ring 3 til Nydalen, eller å forskyve inntaksområder slik at Nydalen kun skal avlaste Nordberg, som gode alternativer. Det vil jo eventuelt måtte bety at potensielle Engebråten-elever fra Kjelsås, blir sendt til Nordberg. Ingen av disse løsningene er gunstige, og vil møte sterke reaksjoner lokalt. Det er sjelden ønskelig å flytte skolegrenser. Det gir en stor oppsplitting av elever på et tidspunkt i livet der barna trenger trygge rammer. Ut fra nøkterne tall er det etter vår mening bare på oversiden av Ring 3 alene grunnlag for en ungdomsskole, og Grefsen vgs. ligger fint plassert i forhold til dette opptaksområdet. Grefsen vgs. er også det andre alternativet, i tillegg til Nydalen, som potensiell ny ungdomsskole i årets skolebehovsplan. Per i dag bruker Engebråten klasserom på Grefsen vgs. til tiendeklasse-undervisning.

– Vi vet fra før at bydelens ungdomsskoler er mer enn overfulle. Nå er vi i ferd med å komme opp i det samme uføret for barneskolene, sier Skei. Han frykter at de 300 nye skoleplassene som kommer med utvidelsene av Tåsen, Kjelsås og Grefsen skoler vil være fullsatt allerede ved ferdigstillelse.

– Planlegging av barneskolekapasiteten må skje raskt. Vi ønsker ikke brakker, midlertidighet og avventende observasjon. Utdanningsetaten må skissere flere gode langsiktige grep, og det forventer vi at etaten gjør allerede i vårens skolebehovsplan, sier Erik Skei.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse