ANNONSE
Annonse

– Hvor mange idrettsbaner ligger nesten på motorveien?

De holder seg for øra, bandyspillerne. Rett bak her går motorveien og Ring 3. Foto: ULLEVÅL BANDY

Skøytene blir sløve, det samme blir knivene i ismaskinen, av støv og skitt. Men ikke minst er det mye støy ved idrettsbanen, som har motorveien som nærmeste nabo.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.04.2017 kl 10:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: For ni år siden kunne Ullevål IL bandys medlemmer ta de første skøytetakene på nye Bergbanen, som ligger rett ved Ring 3 og Ullevål Stadion.

Nå er det vår, og isen er borte. Men banen brukes likevel hele året, ikke minst til rulleskøyter og annet, men også som parkeringsplass i forbindelse med store arrangementer ved Ullevaal stadion.

Støy og støv

Nordre Aker Budstikke møter Rune Indrevoll fra styret i Ullevål IL, inne på klubbhuset. Der står blant annet den flotte pokalen, som viser at juniorgutta sikret årets NM-gull.

Isen borte, men ikke støyen fra Ring 3. Nå ønsker Ullevål IL at støyskjerm mot Ring 3 blir satt på agendaen til Oslo kommune. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Det er ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om støy. Ikke støy fra bandyglade små og store, men derimot støy fra Ring 3. Bergbanen er plassert vis à vis det vestlige utløpet av Tåsentunnelen, som går rett ved bandybanen. Bare noen få meter unna ligger motorveien.

NB! I påsken stenger Tåsentunnelen igjen

– Helt siden banen ble bygget, har vi ønsket og snakket om en støyskjerm mot Ring 3. Det er stor trafikk på veien, og ja, det er mye trafikkstøy. Men det handler jo ikke bare om det, men også om forurensning og støv. Støvet legger seg på banen, og ødelegger både skøyter og is, forteller Indrevoll.


LES OGSÅ: Ullevålspiller til VM. Som bestefar' sin ...

Blant annet opplever klubben også at knivene i ismaskinen, som brukes for å høvle isen slik at den holder ønsket tykkelse gjennom sesongen, sløves raskt, samt at små og stores skøyter blir fort sløve.

Boligområder og nye planer

Klubben har også tidligere vært i kontakt med Statens Vegvesen om problemene med støy og støv, men så langt har Statens Vegvesen vist til at det er fortrinnsvis langs støyutsatte boligområder det blir prioritert støyskjerm. Samt at de er usikre på hvor mye en støyskjerm hjelper mot støv og skitt fra Ring 3.

Klubben er nå kjent med at Statens Vegvesen planlegger avkjøringsrampe opp fra Ring 3, opp mot Tåsen, for bussen. Noe som igjen betyr at trafikken kommer enda nærmere bandybanen.

Her kan du lese mer om prosjektet til Statens Vegvesen for Ring 3.

– I den anledning, så ønsker klubben nå igjen å fremme initiativ om støyskjerm, også overfor Bymiljøetaten, som eier anlegget her. Vi arbeider også med å få tak i priser på hva en slik støyskjerm kan koste, og som vi kan spille inn overfor kommunen, forteller Indrevoll.

Rune Indrevoll ved Bergbanen, mellom banen og Ring 3 til høyre. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Hundrevis av barn og unge

– Hvor mange idrettsbaner ligger nesten på motorveien? Det settes opp støyskjermer mot boligområder, men hva med de hundrevis av barn og unge som trener her hver uke? Det er vel ikke vanskelig å tenke seg at det er behov for en støyskjerm mot denne idrettsbanen også, understreker Indrevoll.

Bymiljøetaten

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten.

– Bymiljøetaten er kjent med ønsket om avskjerming av bandybanen. Vi er i dialog med ulike aktører for å få en riktig kostnadsvurdering, deretter vil vi vurdere behovet på lik linje med ønsker og behov på andre idrettsanlegg i byen, svarer Simen Røgeberg, idrettsforvalter i idrettsavdelingen.

LES OGSÅ: Her kan barna trene - uten at det koster fem øre!

Statens Vegvesen

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med Statens Vegvesen.

– Prosjektet skal legge til rette for kollektivfelt i begge retninger og sykkelfelt med fortau, og med en smalere løsning på gang- og sykkelveien forbi Bergbanen. Sykkelveigen planlegges som en del av hovedsykkelveinettet i Oslo, forteller Anders Kinn Vidste i seksjon for Veg- og gateplanlegging Oslo.

– Prosjektet er i tidlig planleggingsfase, og det er foreløpig ikke bevilget penger for prosjektet. Det er derfor uvisst når byggestart vil være.

Om støyskjerm uttaler Vidste følgende:

– Vegvesenet dekker ikke støytiltak for idrettsanlegg. Dersom idrettsklubben ønsker å sette opp støyskjerm så må dette settes opp på deres egen eiendom og bekostes av klubben selv, og det må søkes dispensasjon fra byggegrense, ifølge Vidste.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse