ANNONSE
Annonse

Hvor og hvordan de unge bor, betyr mye

Boforholdene har mye å si for hvordan den unge har det. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Men det betyr ikke at de som bor best, alltid kommer best ut.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.03.2017 kl 10:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Osloungdommen lever stort sett gode og meningsfulle liv. Likevel, «den delte byen» lever også i beste velgående.

NOVA presenterte for en tid tilbake en analyse om ungdom og deres bosituasjon og levekår. Forfattere er Patrick Lie Andersen og Hans Christian Sandlie, sistnevnte selv fra Kjelsås.

Systematiske forskjeller

– Analysen viser systematiske forskjeller i ungdommenes levekår og livskvalitet ut fra hvordan og hvor i Oslo de bor, forteller Sandlie til Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis.

Hans Christian Sandlie ved NOVA Foto: HØGSKOLEN I OSLO

Ungdommer som har de minst gunstige bosituasjonene - de som bor i leide eller trangbodde boliger, eller som har flyttet hyppig - kommer dårligere ut når det gjelder velvære, helse, utdanning og sosiale relasjoner, viser undersøkelsene.

– Det er viktig å fange opp kunnskap om de unges bosituasjon, kunnskapen kan eksempelsvis brukes til å forebygge reproduksjon av ulikhet, sier Sandlie videre.

8000 vgs-elever har svart på spørsmålene som gir grunnlag for NOVAs analyse om levekår og boforhold for Osloungdommen. Foto: ILLUSTRASJON

8000 elever

Undersøkelsen baserer seg på svar om bosituasjonen fra rundt 8000 videregående skoleelever - gjennom NOVAs Ung i Oslo 2015.

Boligmassen i Oslo har stor variasjon - flere ungdommer i vest i rekkehus og eneboliger, mens ungdom i øst og sentrumsnære områder bor i blokk og leiligheter, ofte mer trangbodd enn de som vokser opp i boliger i vest.

Foto: NOVA

I tillegg er det mer vanlig for ungdom i vest å vokse opp i boliger som foreldrene eier.

Fornøyde og misfornøyde

– Ungdom som vokser opp i velstående boområder i vest, er oftere mer fornøyde med lokalmiljøet og egen helse. Flere trener regelmessig og er aktive i organiserte fritidsaktiviteter.

– Ungdom i østlige og sentrumsnære områder derimot, er oftere mindre fornøyde med lokalmiljøet, egen helse og også oftere mindre fornøyde med foreldre og har færre fortrolige venner, forteller Sandlie videre fra undersøkelsen.

Foto: NOVA

Mye flytting - dårligere ut

Et annet funn fra undersøkelsen er at unge som flytter ofte, som er mer vanlig for de som bor i sentrumsnære områder, kommer noe dårligere når det gjelder helse og velvære, enn unge som ikke flytter ofte.

– Vi fant også at unge som bor i leid bolig, eller har flyttet ofte, har generell dårligere livskvalitet og mindre tro på at de skal få et godt liv i framtiden. I forhold til de med mer gunstig bosituasjon.

I tillegg - unge med ugunstig bosituasjon har ifølge undersøkelsen oftere depressive symptomer enn ungdom med en bedre bosituasjon.

Foto: NOVA

I sammenheng med foreldreegenskaper

– Likevel, boforholdene må også ses i sammenheng med egenskaper ved foreldrene som både påvirker ungdommenes livssituasjon og deres bosituasjon. Enkelt kan vi si at det er foreldrene som både gir husly og oppdragelse. Boforholdene blir en mellomliggende variabel, dårlig boforhold kan bli en ekstra belastning for utsatte barne- og ungdomsfamilier, sier Sandlie.

Foto: NOVA

Rus

Variasjonen i rusmiddelbruk er også markant mellom bydelene.

– Særlig gjelder dette bruk av alkohol. Vi finner en langt større andel blant ungdom i Oslos vestlige bydeler enn i øst, som oppgir at de har vært tydelig beruset. Alkoholbruk har en større plass i de unges liv på vestkanten. Ung i Oslo-undersøkelsen viser også at alkoholforbruk er nært knyttet til sosioøkonomiske familieforhold - gode sosioøkonomiske forhold i familien betyr flere unge som drikker, forteller Sandlie.

Cannabis, vold og mobbing

I tillegg at ungdom i de østlige bydelene i mindre grad bruker cannabis, enn ungdom i vest og sentrum.

Samtidig, unge som vokser opp med dårlige sosioøkonomiske ressurser er mer utsatt for vold og mobbing, og flere blir involvert i kriminalitet.

LES MER:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse