ANNONSE
Annonse

Hvor skal alle i Oslo bo?

I 2030 nærmer det seg 800.000 innbyggere i Oslo

Drabantbyene kan være en inspirasjon til videre utbygging. Her er blokkbebyggelse fra Lindeberg. Foto: Arkiv: Stig Mebust

Oslo er en voksende by. Men hvor skal alle bo? Per Gunnar Røe mener at planlagt utbygging over hele Osloregionen er løsningen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.07.2012 kl 10:57

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: - Oslo skiller seg ut. Den er en av byene i Europa som vokser mest, forteller Per Gunnar Røe, førsteamanuensis på Universitetet i Oslo.

Ble utvidet etter 1850

Røe forteller at Oslo var en liten by før 1800-tallet.

- Det er fra midten av 1800-tallet og fram til i dag at store deler av byen er blitt bygget ut, sier han.

Spesielt i tiårene før 1900 fikk Oslo en stor andel tilflyttere på grunn av industrien.

- Den såkalt murbyen, med leiegårder av typen vi ser på Majorstuen og Grünerløkka, ble bygget ut i denne perioden på grunn av tilflyttingen. Disse ble bygget uten særlig offentlig tilsyn og planlegging, forteller Røe.

Tar ikke støyten alene

På 1900-tallet ble utbyggingen mer planlagt. Røe trekker fram Ullevål hageby og den senere drabantbyutbyggingen som eksempler.

- Nå som byen skal bygges ut igjen, helst i samarbeid med Akershus, så kan det være aktuelt å se på ideene og planene som lå til grunn for utbyggingen og byveksten i det forrige århundret sier Røe.

Han bemerker at det ikke bare er Oslo kommune alene som må ta støyten for befolkningsveksten, men også områdene rundt.

- Det er jo Oslo-regionen som tiltrekker seg mennesker, ikke bare den delen som befinner seg innenfor kommunegrensen. Utviklingen vil bli merkbar fra Lier i vest, Ski i øst og Skedsmo i nord. Men samarbeid over grensene har vist seg å være en utfordring for politikerne. For hvor skal egentlig alle bo?, spør Røe.

Drabantby som inspirasjon

Etter 2. verdenskrig oppsto drabantbyene i Oslo.

- Drabantbyene i Groruddalen og i området rundt Østensjøvannet var en massiv utbygging for å klare å det store boligbehovet etter krigen, forklarer Røe.

Han mener at drabantbyene kan fungere som inspirasjonsmodeller, men at lys og utearealer er viktig.

- Av det som bygges i dag er det flere eksempler på tett blokkbebyggelse med lav bokvalitet, lite lys og dårlige utearealer.

Røe sier videre at differensierte boligområder er det viktigste, slik at ulike boenheter kan tilbys ulike grupper av mennesker, i ulike faser i livet.

- I tillegg må forstedene ta litt av støyten og bygge boliger, og fortette rundt knutepunktene i kollektivsystemet. Når Oslo skal vokse, så må vi passe på at veksten blir mest mulig bærekraftig, sier han.

LES ANDRE SAKER FRA DITTOSLO.NO:

Homofile føler seg diskriminert i kirken

Treroms satte prisrekord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse