Hvor skal rulleskiløypa gå?

Det utredes tre ulike rulleskitraseer på Kringsjå innenfor det merkede området. NB! Den røde linjen avgrenser kun planområdet, og er ikke identisk med de foreslåtte løypene. MPS-komiteen vil konsekvensutrede alle tre alternativer for å unngå støykonflikt med naboer ifbm. snøproduksjon. (Kartdata fra Google)

Et etterlengtet tiltak – med det vil kunne gi økt risikio for støy for omkringliggende boliger, frykter lokalpolitikerne. Dette er sakene bydelsutvalget skal behandle 30. mars.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.03.2017 kl 11:19

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Den foreslåtte rulleskitraseen ved Sognsvann er én av sakene som skal opp på politikernes bord førstkommende torsdag.

Det er Bymiljøetaten, som er tiltakshaver, i samarbeid med Koll IL, Lyn IL, Norges Idrettshøgskole og Toppidrettssenteret. Det er lagt frem tre mulige traseer, som ligger i Kringsjå Idrettspark, vest for Sognsvanns t-banestasjon og nord for Gaustadveien.

Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt rulleskianlegget og de ulike traseene.

Da saken i mars var til behandling i Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS), påpekte de at snøproduksjon til traseen vinterstid kan påføre naboer støyplager. MPS ønsker derfor at bydelsutvalget skal be om at alle tre alternativene bør konsekvensutredes i sin helhet, slik at eventuelt valgt alternativ ikke blir pålagt støybegrensninger som kan komme til å begrense bruken i betydelig grad.

Snøproduksjonen til Lyn på Kringsjå har tidligere fått støyklager fra naboer i studentbyen.

OPPDATERT! Bymiljøetaten mener bydelen har misforstått søknaden, og avkrefter at ny rulleskiløype vil føre til snøkanonstøy. Les hva Bymiljøetaten sier, her!

Lyskryss ved Fernanda Nissen skole

Se bildet større

Trafikksikkerheten ved Fernanda Nissen skole er ikke god nok, mener leder i skolens driftsstyre, Espen Eggen, og bydelsutvalgets nestleder Ingeborg Briseid Kraft (V). Bymiljøetaten mener imidlertid tilstrekkelige sikkerhetstiltak er igangsatt. FOTO: UTLÅNT

Trafikksituasjonen ved Fernanda Nissen skole, som tar imot elever både fra Nordre Aker og Sagene, skal også behandles på torsdag.

Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt foreldrenes bekymring for at elevene ved skolen, som ligger midt i byggeområdet ved Storo/Nydalen, har en farlig skolevei.

Bymiljøetaten har vist til igangsatte tiltak, men hverken skolen eller Bydel Sagene er fornøyde med det. Bydelsutvalget i Sagene har allerede behandlet saken, og legger frem en liste over nye tiltak. Blant disse er at rundkjøringene i Kristoffer Aamodts gate og Vitaminveien omreguleres til regulære lyskryss, noe MPS-komiteen i Nordre Aker støtter.

Sykkeltitak

Bydelsutvalget skal også behandle listen over nye sykkeltiltak i bydelen. Det kan søkes midler gjennom sykkelprosjektet i Oslo kommune. I bydel Nordre Aker er det lagt frem forslag om å søke penger til tiltak som kan rekruttere flere syklister, samt tiltak som kan gi bedre sykkelopplæring.

Til sammen har MPS-komiteen foreslått å søke om 640.000 kroner, dette er 100.000 mer enn det bydelsdirektøren opprinnelig har foreslått. Årsaken til økingen er at MPS vil bruke mer på oppgradering av BMX-bane på Disenjordet, samt gå til innkjøp av programvare for kartlegging av sykkelbruk og planlegging av sykkeltiltak i bydelen.

LES OGSÅ: Her er de prioriterte sykkelstrekningene i Nordre Aker

Grefsenveien og Gjøvikbanen

Se bildet større

Hvordan skal Grefsenveien bli? Arbeidet starter til sommeren, men endelig løsning er uklar. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I tillegg skal bydelsutvalget behandle forslaget til konseptvalgutredning for Gjøvikbanen. En fremtidig oppgradering eller omlegging av togtilbudet fra Oslo i retning Gjøvik-regionen kan bedre kollektivdekningen også i Nordre Aker, fra togstasjonene Kjelsås, Nydalen og Grefsen. Dette er blant annet påpekt i forbindelse med utbyggingen på Frysja.

LES OGSÅ: Nå kommer det nye tog på Gjøvikbanen

Forslaget til oppgradering av Grefsenveien har også skapt reaksjoner i bydelen, slik Nordre Aker Budstikke har omtalt en rekke ganger. MPS-komiteen mener forslaget fra Bymiljøetaten ikke prioriterer trikken godt nok. De sier samtidig at Grefsenveien er uegnet som sykkeltrasé, og ber om at etaten utreder nye løsninger for sykkel i området, utenom Grefsenveien.

LES OGSÅ: – Bil og trikk i samme trasé er en utrolig dårlig idé

Åpen halvtime og sakskart

Bydlsutvalgsmøtet holdes i bydelshuset i Nydalsveien 21 torsdag 30. mars. Det starter med Åpen halvtime klokken 18.00, der befolkningen kan komme med appeller og innspill til lokalpolitikerne, enten om saker som står på kartet, eller andre ting.

Hele sakskartet som skal behandles kan leses her (ekstern lenke).

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse