ANNONSE
Annonse

Hvordan bør Berg bli?

Kanskje med kultursal, basketbane og kunstgress?

AKTIVITETSPARK: - MPS-komiteen tror det er mulig å få til en liten aktivitetspark på ballbanen nedenfor Berg.

- Lokalmiljø, idrett og politikere må forene krefter for å få til at nye Berg barneskole blir et godt nærmiljøanlegg. Kom med innspill, oppfordrer lokalpolitiker Erik Borge Skei (V).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.10.2013 kl 09:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BERG: Skoleåret 2013/2014 er Berg videregående skoles siste år. Men allerede i høst «tyvstartet» omkring seksti førsteklassinger ved skolen, foreløpig organisert inn under Ullevål skole. Så er planen å øke antall barneskoleelever gradvis, til opp mot 600 elever, etter fullført utvidelse høsten 2016.

- Lokalmiljø, idrett og politikere må nå forene kreftene for å få til at nye Berg barneskole blir et godt nærmiljøanlegg, oppfordrer Erik Borge Skei (V) som er leder i miljø-, plan- og samferdselskomiteen og nestleder i bydelsutvalget.

Idrett/kultur og trafikk

I planene ligger blant annet nytt idrettsbygg på rundt 800 kvadratmeter. Reguleringssaken er under utarbeidelse, og bydel og andre kan komme med innspill til Plan- og bygningsetaten.

- Trafikk blir et viktig tema, blant annet stiller Plan- og bygningsetaten krav om at det utarbeides trafikkanalyse som beskriver dagens og fremtidig trafikksituasjon, sikkerhet for gående og syklende og nødvendige tiltak.

- Det arbeides også lokalt for å få en kultursal på 200 kvadratmeter inn i prosjektet.

Aktivitetspark?

Men også utendørs er det muligheter.

- Både kulturell og idrettslig aktivitet for barn og ungdom er, ikke minst i vår bydel, ofte organisert omkring skolene og i nærheten av der barna bor. På ballbanen nedenfor Berg tror Miljø-, plan- og samferdselskomiteen at det er det mulig å få til en liten aktivitetspark, for eksempel med liten kunstgress- og basketbane

- Men det er eventuelt nærmiljøets idrettsklubber som selv må fremme slike forslag, i samarbeid med kretsen, oppfordrer Skei.

- Det oppfordres derfor til engasjement fra lokalmiljøet, for å belyse alle sider ved saken, men også fordi det er mulig å få til noe om flere jobber sammen, avslutter Borge Skei.

Reguleringssaken skal opp i bydelsutvalget torsdag 24. oktober.

Planene

Undervisningsbygg opplyser:

- Det planlegges en omstrukturering til en barneskole med plass til 588 elever. Det skal også oppføres et nybygg i to etasjer med gymsaler med tilhørende siderom og garderobeareal.

Omstruktureringen vil etter planen foregå i fire hovedfaser, tilpasning for opptak av barneskoleelever ferdig høsten 2013, totalrehabilitering av gymbygningen ferdig høsten 2015, omstrukturering av hoved- og skolebygningen ferdig høsten 2015 og oppføring av nybygg ferdig høsten 2016, sier Asbjørn Horrisland Engedal i Undervisningsbygg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse