Hvordan tror du det er å ha en romleir rett ved der du bor?

Styreleder Kjersti Hovland i Nordre Åsen Borettslag - Muselunden og Sinsenbrua nede til høyre i bildet. FOTO: PRIVAT

Gjennom flere år? Akkurat det fortalte borettslagslederen til politikere, politiet, frivillige organisasjoner og andre, på Rådhuset onsdag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2017 kl 10:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE ÅSEN: Torsdag 6. april ble det arrangert et seminar, med leder av bystyrets miljø- og samferdselskomité, Eirik Lae Solberg (H), i spissen.

Kjersti Hovland er styreleder i Nordre Åsen Borettslag, med 314 leiligheter. Hun har tidligere fortalt til både politikere, ordfører og lokalavisa, hvordan det er å leve tett på en romleir. Under Sinsenbrua, rett ved fotballbanene i Muselunden, nedenfor borettslaget, har det nå i flere år bodd tilreisende romfolk.

– Tilstedeværelse av bostedsløse i vårt nærområde, er noe som har pågått over mange år og som vi nå ønsker en snarlig løsning på, sier Hovland.

I januar skrev borettslaget til de sentrale politikerene, og listet opp problemstillingene som har vært og er i forbindelse med med bosettingen under Sinsenbrua - her kan du lese den saken.

Se bildet større

Under Sinsenbrua ved trikkestoppen har det lenge vært tilreisende som har holdt til. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Vurderer tiltak

Hovland fikk også besøk av ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådssekretær Benjamin Larsen, etter at brevet var mottatt på Rådhuset. Larsen sa blant annet følgende til Nordre Aker Budstikke, i etterkant av møtet med Hovland, i sak fra slutten av januar i år:

– Byrådet vurderer for tida tiltak for å bedre sanitær- og overnattingsmuligheter, i tråd med hva som står i byrådserklæringa. Hvordan eventuelle tiltak forankres politisk vil avhenge av omfang og kostnader, og er for tidlig å si noe om.

Les hele saken her.

Alt med bakgrunn i byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttalelser til bystyret i fjor høst, om å komme tilbake til bystyret med en redegjørelse av situasjonen med tilreisende og påfølgende problemstillinger.

I slutten av mars, var Nordre Aker Budstikke igjen i kontakt med sosialbyråd Inga Marte Thorkildsens (SV) byrådssekretær, Benjamin Larsen.

Se bildet større

Muselunden ved Sinsenbrua, en søndag i mars. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Hva hadde skjedd siden januar?

– Byrådet vurderer flere ulike tiltak, i tråd med det som står i byrådets politiske plattform. Vi nærmer oss en konklusjon når det gjelder hvilke tiltak vi vil forsøke i første omgang, men kan ikke gå konkret inn på hvilke tiltak vi vil foreslå før vi har konkludert - les hele saken her.

Forrige fredag ble det også kjent at byrådet blant annet har bedt Bymiljøetaten utrede muligheten for store campingplasser for tilreisende til Oslo. Men dagen etter gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut i media og sa at det ikke er aktuelt.

Invitert

Styreleder i Nordre Åsen Borettslag, Kjersti Hovland, ble også invitert til seminaret på Rådhuset torsdag, nettopp for å fortelle om situasjonen, slik den oppleves for beboere i Nordre Åsen Borettslag.

– Seminaret, som ble ledet av komitéleder Eirik Lae Solberg, startet med at ulike aktører presenterte sitt ståsted med tanke på de bostedsløse. Formålet var å få enn grundigere informasjon og diskusjon rundt dette temaet sammen med Bymiljøetaten. Ulike forslag til løsning ble diskutert, som etablering av campingleire og utsetting av toaletter i byen, oppsummerer Hovland, og fortsetter:

– Vi ønsker ikke at det eksempelvis settes ut toaletter i vårt område, da vi ikke ser behovet og er redd for at det vil bli en hygienisk utfordring. I tillegg frykter vi at det vil bli en legitimering av overnatting i området.

Hovland legger til at tema som tiggeforbud også ble diskutert under seminaret. I tillegg til andre byers løsning på de utfordringene Oslo har.

Ingen bedring

Her kan du lese hele innlegget til styreleder Kjersti Hovland:

«På vegne av styret i Nordre Åsen borettslag og borettslaget vil jeg takke for invitasjonen til å delta i seminaret om tilreisende bostedsløse i byen vår.

Nordre Åsen borettslag har en lang tradisjon for å ha bostedsløse/primært romfolk tett innpå seg. De siste årene har tilstrømningen eskalert.

Se bildet større

Under Sinsenbrua. FOTO: PRIVAT

Som beboer har jeg de senere årene, ved gjentatte anledninger, tatt kontakt med politi og Ruskenpatruljen for forhold dette har medført. I januar i år bestemte styret i Nordre Åsen borettslag seg for å henvende seg til Oslos politikere vedrørende dette.

Vi skrev blant annet i brevet: Beboere får beskjed om å kontakte politiet og Ruskenpatruljen ved disse sakene. Men, til tross for flere henvendelser og velvilje fra begge etater, ser det ikke ut som saken bedrer seg. Snarere tvert i mot.

Vi fikk rask respons på brevet fra flere partier i tillegg til at ordfører Marianne Borgen og byrådssekretær Benjamin Larsen ønsket å komme på besøk til borettslaget. Vi var glad for det og tok i mot begge den 25.januar i år.

Som styreleder opplevde jeg å få forståelse for de utfordringene vi har. Men, vi trenger mer enn det!

Se bildet større

Ved Sinsen trikkestopp. FOTO: PRIVAT

Etter møtet har vi forventninger til at det utarbeides en løsning. En løsning som gjør at:

  • Vi slipper å dra vekk gardinene på morgenen og se rett på telt hvor folk vasker seg og urinerer utenfor teltet.
  • Det ikke overnattes under broen
  • Det ikke overnattes i tunnelen fra Sinsen t-banestasjon og ut til Hans Nilsen Hauges vei
  • Det ikke overnattes fra Sinsenkrysset og ned til Muselunden
  • Steinene under broen/Ringveien ikke blir brukt til oppbevaring av mat og utstyr for tilberedning av mat.
  • Vil slipper at våre hekker blir brukt som toalett.
  • Vi slipper å finne madrasser og andre eiendeler under balkongene våre
  • Vi slipper tigging og bli fotfulgt hvis vi sier nei
  • Vi unngår at klær som blir tatt fra Fretex-containeren og ikke skal brukes, ikke blir kastet rundt i vårt nærområde
  • Unngår at området rundt fotballbanen/trikkestoppet blir brukt til matlaging med etterfølgende forsøpling. Det genererer rotter og mange er observert i det området.

Der vi bor er det store, flotte grøntområder hvor det til tider er yrende folkeliv. Folk har piknik, spiller fotball og kaster frisbee. Det er mye trivsel!

Se bildet større

Ved Muselunden og Sinsenbrua. FOTO: PRIVAT

At vi nå har fått tilbakemeldinger på at medikamenter graves ned i området vårt for videresalg, bekymrer oss. Vi ønsker ikke at slik skal finnes i vårt område hvor det er mange barn og ungdommer som oppholder seg.

Fellesnevneren for det vi opplever er en forsøpling av vårt nærområde og opplevelse av mindre trygghet. Da ordfører og byrådssekretær var på besøk hos oss ble vi spurt om vi hadde noen løsning på problemer. Som en straksløsning ba vi om hyppig tilstedeværelse av politi og Ruskenpatruljen.

Vi er oppfordret til å ta kontakt med politiet, men de står ofte i et dilemma. Skal de prioritere bråk i Oslo sentrum på lørdagsnatten eller fjerne de som har slått leir i tunellen inn til t-banestoppet?

Forslag om å sette ut offentlige toaletter tror vi ikke er en god løsning. Vi har ikke behov for det og tror det vil gi signal om at det er legitimt å overnatte i vårt område.

Byrådssekretær Benjamin Larsen sier til Nordre Aker Budstikke: Oslo skal bli en varmere, grønnere og skapende by med plass til alle. Den situasjonen som ulike medier har dokumentert er uverdig for de fattige tilreisende. Vi forstår også at folk synes det er ubehagelig. Slik kan vi ikke ha det.

Det er vi på Nordre Åsen og andre steder i Oslo enig i. Å finne en løsning på dette er ikke enkelt, man må ivareta det menneskelige aspektet. Vi har stor forståelse for at våre liv leves annerledes enn de tilreisende bostedsløse.

Likevel må vi kunne sette krav til de tilreisende og være tydelig på at den type adferd vi opplever i vårt nærområde ikke er akseptabelt og vi må heller ikke gi rom for at det eskalerer ytterligere.»

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse