ANNONSE
Annonse

I denne bydelen spiser de unge mest salat og trener mye

Denne unge gjengen fra Kjelsås Basket, fra tidligere anledning i lokalavisa, er med å dra opp treningsgjennomsnittet i Bydel Nordre Aker. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Ikke bare dyster lesning i Ung i Oslo-undersøkelsen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.06.2018 kl 09:57

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Oslo-skoler.

Totalt deltok 25.348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående. Rapporten oppsummerer ungdommenes svar. Siktemålet er å gi et bredt og oppdatert bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. Resultatene fra undersøkelsen sammenliknes med Ung i Oslo-undersøkelsene fra 1996, 2006, 2015 og 2018 og med nasjonale resultater fra Ungdata.

Rapporten er publisert av NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Tidligere har Nordre Aker Budstikke referert fra rapporten som blant annet skriver at det i 2018 er langt flere unge som har brukt hasj, enn sammenlignet med tallene fra 2015.

For eksempel viser undersøkelsen at siden 2015 har cannasbisbruk økt fra 10 til 17 prosent blant gutta, og fra 5 til 9 prosent blant jentene.

Med unntak av at det er flere unge i de østlige bydelene som røyker sigaretter, er rusmiddelbruken generelt langt høyere i de aller fleste vestlige bydelene enn i øst. Og det drikkes mer alkohol blant unge i Bydel Nordstrand og i vest - her kan du lese hele den tidligere saken.

Idrett

Men det er mye annet, og mer hyggelig, å lese i rapporten. Ikke minst om idrett, trening og kosthold blant unge.

– Idrettslagene organiserer mange unge, rundt halvparten av alle tenåringene i Oslo. Tallene har vært nokså stabile siden 2012, med en liten nedgang blant guttene. Det er flest som deltar i organisert idrett i 8. trinn, der rundt 7 av 10 er med – mot 3 av 10 på Vg3. Dette betyr at 4 av 10 ungdommer slutter i et idrettslag i løpet av tenårene, står det i rapporten.

Videre at det på alle klassetrinn er litt færre jenter enn gutter som deltar i idrettslagene.

– Deltakelsen i idrettslagene har en tydelig sosial profil - ungdom med norskfødte foreldre fra høyere sosiale lag er langt mer aktive enn ungdom fra lavere sosiale lag med innvandrerbakgrunn. Dette gjenspeiler seg også i forskjellene mellom bydelene, der idretten står en god del sterkere i ytre vest og i bydelene Nordstrand og Østensjø enn andre steder, også fra rapporten.

Nordre Aker gjenspeiler dette:

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

Videre viser undersøkelsen blant unge i Oslo at 8 av 10 trener en eller flere ganger i uka.

– Mange av de som slutter i idrettslag, fortsetter å trene for eksempel på et treningssenter eller for seg selv. Fra 2012 og fram til 2018 har det vært en jevn økning i andelen som trener minst én gang i uka. Det er langt vanligere at ungdom som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status trener, enn blant ungdom med lavere familiestatus.

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

Kosthold

I undersøkelsen ble ungdom også bedt om å oppgi hvor ofte de spiser ulike typer av mat, og hvor ofte de inntar ulike typer drikke.

– Det er flere av ungdommene i vest enn i øst som jevnlig spiser grønnsaker og salat. Andelen som spiser godteri jevnlig, er forholdsvis lav i alle bydeler.

Og her topper Nordre Aker-unge undersøkelsen:

Foto: UNG I OSLO-RAPPORTEN

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse