– Ikke aktuelt å legge om veien

Å flytte fortauet blir for dyrt, mener Samferdselsetaten, som ikke har penger til et omfattende reguleringsarbeid.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2008 kl 13:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KORSVOLL: – Det er sikkert ikke dumt å flytte fortauet, men det innebærer for store kostnader og vil ikke være aktuelt i denne omgang, sier Torgeir Engesveen, seksjonsleder ved trafikkplanleggingsseksjonen i Samferdselsetaten.

– Vil være kostbart

Han forteller at det er Hafslund som foretar gravearbeidet, og at det er dette selskapet som har ansvaret for at veien blir satt tilbake til den standen den opprinnelig var. Dersom fortauet skal flyttes, faller kostnadene over på Samferdselsetaten.

– Et fortau er ikke bare noe man «tar under armen» og flytter på. Skal fortauet legges om, må det foretas ny fundamentering under veien, og flytting av kantstein og sluksystemet. Det er svært kostbart, sier Engesveen.

Han understreker at det ikke er foretatt noen beregninger på hva et slikt arbeid vil koste, men anslår at det vil komme opp i flere hundretusen kroner.

Ikke tro på overgang

Engesveen tror at en fotgjengerovergang fra fortauet på den ene siden av veien, og bebyggelsen i Frysjaveien 1-5 på den andre siden, kan virke mot sin hensikt og være direkte trafikkfarlig.

– Det høres kanskje rart ut, men undersøkelser viser at det er tryggere uten fotgjengerovergang på slike strekninger fordi folk da ser seg bedre for når de skal over veien. Mange bilister har heller ikke god nok respekt for fotgjengeroverganger, sier Engesveen.

– Men beboerne opplever veien som trafikkfarlig slik den har vært?

–Det vil være risiko til stede overalt, men denne strekningen er ikke et ulykkesbelastet område. Vi har dessverre ikke midler til å foreta utbedringer alle steder, og budsjettet for i år er bundet opp, sier Engesveen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse