Ikke bare bare, grave opp gata og legge nye rør

Furukollveien og Fallanveien. FOTO: OLLE CEDERBRAND

Viktig arbeid som gjøres i gatene om dagen. Men det blir forsinkelser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.06.2017 kl 11:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: Tidligere, i våres, fortalte Nordre Aker Budstikke om Vann- og avløpsetaten, som skal skifte ut mange meter med rør, i veiene på Kjelsås.

Her kan du lese hele saken.

I tillegg brukes Oset utfartsparkering ved Midtoddveien, som avlastningstomt for arbeiderne og arbeidene.

Utdyper

Vann- og avløpsetaten utdyper nå mer i Nordre Aker Budstikke om arbeidene som pågår i Rønningveien, Furukollveien og Myrerskogveien. Det handler om å få bort «rent overvann» - såkalt veivann - fra gammel felles avløpsledning, som har begrenset kapasitet.

Overbelastet

Avløpsnettet i Myrerskogveien og Furukollveien er ifølge Vann- og avløpsetaten overbelastet, ved mye nedbør. Noe som kan føre til oversvømmelser i kjellere, og at vann flommer i veien og inn i hager.

– Klimaendringer vil øke problemene ytterligere. Nå blir dette vannet separert i egne avløpsledninger og overvannsledninger. Overvannsproblemene i området blir betydelig forbedret når vi er ferdige. Færre overløp og bedre vannkvalitet i Akerselva, blir også bedre badevannskvalitet i fjorden, sier prosjektleder Bjørn Vessia i Vann- og avløpsetaten.

Se bildet større

Det graves heftig i kjelsåslia. FOTO: OLLE CEDERBRAND

100 år

Gamle vannrør på opptil 100 år skiftes ut med større dimensjoner for å sikre trygt og tilfredsstillende drikkevann, også brannvann.

– Nevnte veier blir fornyet og forbedret med veisluk og infiltrasjon - eller fordrøyning - i grøfter, i tillegg til egne overvannsledninger. Nærområdet må påregne en del ulemper mens arbeidene pågår. Vi forstår at dette kan oppleves belastende for fastboende over en tidsperiode, sier Vessia videre.

Lang tidshorisont og myke trafikanter

Men når alt er ferdig, så er det i stedet topp moderne vann- og avløpsledninger.

– Denne totalutskiftingen skjer bare i områder der det er absolutt nødvendig. Det store arbeidet blir nå utført med meget lang tidshorisont, slik at det kun blir behov for oppgraving under akutte hendelser som eksempelsvis vannlekkasjer, sier Vessia videre.

Sikker vannforsyning og trafikksikkerhet for myke trafikanter, er første prioritet under arbeidene.

– Avstengning av hele grøfteområdet er nødvendig av hensyn til gangtrafikk fordi veiene er for smale og sikkerheten for dårlig dersom vi også åpner for biltrafikk. Vi må tenke på at alvorlige ulykker kan skje hvis det blir for mange trafikanter i områder hvor gravemaskiner håndterer tunge laster. Adkomstveiene er veldig smale og myke trafikanter som barne- og skolebarn må prioriteres, forklarer Vessia videre.

Se bildet større

Litt småkaotisk her om dagen. FOTO: OLLE CEDERBRAND

Forsinket

Arbeidene var i utgangspunktet tenkt å pågå ett år. Opprinnelig plan var innen 31.12.2017. Men nå er det forsinkelser.

– Arbeidene startet i Furukollveien og Fallanveien tidligere i vår. Nå kan vinteren komme før alt er ferdig. Da blir det fort innen sommeren 2018, før alle veier er ferdig asfaltert og grøfter tilsådd.

I tillegg blir arbeidene forsinket, fordi det ble valgt en større og i følge Vann- og avløpsetaten sikrere reservevannsledning i Fallanveien. En ledning som forsyner større deler av byen med brannvann, enn tidligere antatt.

– Trykkprøving, desinfisering, spyling og vannprøver er alle arbeider som tar noe tid. Med mange feriedager i mai har det blitt oppstartforsinkelser. Dette har igjen medført mer omfattende arbeider samt forsinkelser i varelevering fra ulike leverandører.

– Hvilke hindringer som avdekkes ved oppgraving er alltid usikkert når vi snakker om 100 år gamle grøfter og rør. Blant annet må vi utbedre deler av en gammel kum i Fallanveien fordi denne ikke var forsvarlig å tilkople utenfor kummen. Slike uforutsette saker blir det ofte flere av, forklarer Vessia videre.

Doble fremdriften

Planen er å doble fremdriften når Fallanveien åpnes og Furukollveien er ferdig.

– Vi kommer ikke i gang med Rønningveien før Fallanveien er åpnet, kanskje i slutten av uke 25. Årsaken er at Rønningveien er både smal og bratt og må stenges for all trafikk unntatt gående der vi har åpen grøft.

Når krysset Fallanveien og Furukollveien er ferdig blir det enklere å holde to arbeidslag i gang både i Rønningveien og videre oppover Furukollveien og Myrerskogveien.

– Det betyr da å doble fremdriften, forteller prosjektlederen i Vann- og avløpsetaten. Entreprenøren forslo å forsere - altså øke hastigheten - på arbeidet i Furukollveien ved å ta lengre strekk, men dette møtte motstand blant enkelte.

– Vi har også fått flere henvendelser om overvannsproblemene i området, noe vi i planfasen tok høyde for å løse. Selv om veivann og overvann fra eiendommene ikke er direkte under Vann- og avløpsetatens ansvar, forklarer Vessia videre.

Regnvann

Som anbefaler at beboerne bruker regnvann fra tak og tette flater til vanning og infiltrasjon i egen hage, og ikke i naboens hage uten avtale, eller fører vannet rett ut i gatene omkring.

– Spillvannet fra huset skal i egen tett ledning til våre nye spillvannsrør, og vannledningene skal selvsagt også ikke ha brudd som fører til lekkasjer.

9000 meter

Det er så langt sjekket ut og fornyet rundt 9000 meter avløpsledninger på Kjelsås og Grefsen, ved entreprenør Olimb og NO DIG metoder dvs. gravefrie løsninger, uten grøftegraving.

– Vi har hatt få klager og mange er veldig tålmodige og forstår nødvendigheten av
rørutskiftning. Vi har nå igjen rundt 600 meter – 6 % i løpende meter - med grøftearbeider i Rønningveien, Furukollveien og Myrerskogveien. I tillegg til en del arbeider med tetting av ca. 200 kummer langs de 9000 meterne som er ferdig.

– Dette arbeidet gjør vi for å sikre beboerne rent vann, og for å avlede deres overvann og WC og spillvann, fra egne eiendommer uten at det går for mye ut over naboer og naturen, avslutter Vessia.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse