Ikke dobling, men tredobling?

Slik ser Nordberg Barnehage ut i dag.

Planen var å doble kapasiteten i Nordberg Barnehage. Nå ønsker Omsorgsbygg (Oslo Kommune) en tre- dobling – fra rundt 50 til 160 barn.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordberg: Like før sommerferien ble det sendt ut et nytt høringsforslag om utbygging av Nordberg Barnehage - i Carl Kjelsensvei 23 a. I tillegg til noen justeringer i forhold til forrige forslag fra i vinter, foreslår nå Omsorgsbygg å øke barnehagens kapasitet ytterligere – fra syv avdelinger til ni. Ved blant annet å rive eksisterende bygg og sette opp en ny bygning lengst nord og øst på tomta - mot turveien, som likevel ikke blir adkomstvei (ref. forrige forslag). I illustrasjonene til reguleringsplanen er det planlagt en to-etasjes bebyggelse parallelt med turveien og en én-etasjes bebyggelse parallelt med nærmeste bolig i nord.

Per i dag har rundt 50 unger plasser i barnehagen. En økning fra syv (opprinnelig forslag) til ni betyr eventuelt plass til 50 unger til – med andre ord rundt 160 barn til sammen. Ikke alle ønsker en utvidelse av barnehagen, som uansett vil bety at deler av tilliggende friområder blir lekearealer for barnehagen i åpningstiden. De blir tilgjengelige for alle etter stengetid. Flere beboere i området har protestert på det opprinnelige forslaget fra i vinter - om utvidelse fra tre til syv avdelings barnehage. Generelt ønsker de ikke at friområdet skal røres. I tillegg frykter de økt trafikk og mer støy.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse