ANNONSE
Annonse

- Ikke drikk for mye!

Igor Kalcic advarer mot vorsinga.

Ju­le­bord­se­son­gen er i gang. Politiet har ikke flere i fyllearresten, men ad­va­rer mot å drik­ke for mye.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Ju­le­bord­se­son­gen er i gang. At det er mer bråk i dis­se ti­der er en myte.

Li­ke­vel rå­der både po­li­ti og ute­livs­bran­sjen at man pas­ser på al­ko­hol­inn­ta­ket.

Ikke drikk for mye

- Ho­ved­re­gel num­mer én er å pas­se på al­ko­hol­inn­ta­ket, sier po­li­ti­over­be­tjent på Sen­trum po­li­ti­sta­sjon, Ro­bert Thor­sen.

Han sier at selv om det er fle­re per­so­ner ute på byen, så opp­le­ver ikke po­li­ti­et fle­re fyllearrestasjoner el­ler bråk.

- Det er nok for­di at kli­en­tel­let er eld­re. Men vi opp­le­ver se­son­gen som tra­vel.

Po­li­ti­et rus­ter seg li­ke­vel litt eks­tra i ju­le­bord­se­son­gen. De «top­per team­ene» sine og sør­ger for å være syn­lig til stede.

- De fles­te opp­fø­rer seg bra, men det er all­tid unn­tak, sier Thor­sen, som vi­ser til dem som får i seg litt for mye å drik­ke.

- Tenk all­tid på at det er en mor­gen­dag, og at man skal hus­ke ju­le­bor­det som en hyg­ge­lig kveld, sier Thor­sen.

LES OGSÅ: Ett av tre julebord ender i fylleslag

Lett of­fer

Thor­sen for­tel­ler at man let­te­re blir of­fer for kri­mi­nel­le hand­lin­ger om man er over­sta­dig be­ru­set.

- Lom­me­ty­ver el­ler ra­ne­re ser seg ofte ut noen sva­ke. Da blir gjer­ne de ful­les­te of­re­ne, sier po­li­ti­over­be­tjen­ten.

Han for­tel­ler at fle­re lom­me­ty­ver ope­re­rer med å dis­tra­he­re of­fe­ret, mens noen and­re tar ver­di­sa­ke­ne.

- Det er ikke vel­dig lurt å leg­ge smart­te­le­fo­nen ifra seg på bor­det.

LES OGSÅ:  - Skjenkepolitikken har gitt oss en farlig hovedstad

Thorsens julebordstips:

1: Ikke drikk for mye

2: Pass på deg selv og de and­re i la­get.

3: Drikk vann med jev­ne mel­lom­rom og ikke drikk al­ko­hol på tom mage.

4: Pass på ver­di­sa­ke­ne.

- Ikke vors for mye

Stortorvets Gjæstgiveri har holdt ju­le­bord i en år­rek­ke. Her ser­ve­res rib­be, lu­te­fisk, pin­ne­kjøtt og an­nen ju­le­mat. Og til­hø­ren­de drik­ke.

SKJERIOSLO.NO: Slik unngår du tabbene på julebordet

- Det er bed­re nå enn det var på 90-tal­let. Da drakk folk med beg­ge hen­der og føt­ter, for­tel­ler dag­lig le­der, Igor Kalcic. Han for­kla­rer at sto­re be­drif­ter gjer­ne holdt åpen bar.

- Nå er det annerledes. Be­drif­te­ne har gjer­ne et visst an­tall en­he­ter med al­ko­hol.

Igor for­tel­ler at man må pas­se seg for å drik­ke for mye på vor­spiel­et. Det er ofte da det går galt.

Rå­det er å opp­fø­rer seg slik man vil­le opp­ført seg hjem­me hos noen, uten å bli bøt­te full.

- Gut­te­gjen­ge­ne er ofte verst, de er­ter hver­and­re gjer­ne opp med hvem som kan drik­ke mest, sier Kalcic.

Kalcics julebordstips:

1) Ikke klå på men­nes­ke­ne som ser­ve­rer deg.

2) Ikke drikk for mye på vor­spiel. Da blir man gjer­ne vel­dig full.

3) Tenk på and­re enn deg selv og de som er i ditt sel­skap.

 

LES ANDRE NYHETER FRA DITTOSLO.NO:

Skole måtte stenge på grunn av kulde

Ranet til seg penger med hammer

Etterlyser vitner etter radiokjendis døde

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse