Ikke egnet for anleggstrafikk, sier Bymiljøetaten. Sender alle lastebilene til naboveien

Nordbergveien gjennom Solvang er ønsket som innkjøringstrasé av Statnett, men Bymiljøetaten sier nei. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bymiljøetaten mener Nordbergveien, gjennom Solvang kolonihager, ikke er egnet for anleggstrafikk fra transformatorstasjonen på Sogn. FAU på Kringsjå skole er overrasket over vedtaket om bare å bruke Gaustadveien.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.10.2017 kl 09:23

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GAUSTAD: – Bymiljøetaten forstår at det kan bli en belastning for beboerne i Gaustadveien i anleggsperioden, men vi mener at Gaustadveien totalt sett er den mest egnede ruten å bruke til både inn- og utkjøring fra anleggsområdet, sier Monica Thorud Olsen, pressekontakt i Bymiljøetaten.

Ny kabeltunnel

Etter befaringen tidligere i høst har etaten, som er veieier, nå konkludert med at Statnett ikke får bruke Nordbergveien som innkjøringstrasé til transformatorstasjonen på Sogn. Lastebilene som skal transportere vekk løsmasser fra gravingen av ny kabeltunnel mellom Smestad og Sogn skal både kjøre opp og ned Gaustadveien.

Dette til tross for at Statnett opprinnelig ønsket et delt løsning. Bydelsutvalget i Nordre Aker frarådet bruk av Nordbergveien, gjennom Solvang kolonihager, da de uttalte seg om saken i september. Det ble blant annet lagt vekt på vurderinger gjort i forbindelse med massutkjøringen fra samme sted, da Vettakollen høydebasseng ble bygget for 7-8 år siden. Det var FAU på Kringsjå skole lite fornøyde med.

LES BAKGRUNN: Gaustadveien kan få all trafikkbelastningen – igjen

Se bildet større

Sognsvannsveien ved innkjørselen til Gaustadveien.

Sikkerheten

Gaustadveien har eksisterende fortau og gangveier der myke trafikanter trygt kan ferdes, mens Nordbergveien er en smal vei uten fortau, mener Bymiljøetaten i sin vurdering.

– Ved bruk av Nordbergveien ville anleggskjøretøy også måttet krysse gang-/sykkeltraseer i Sognsveien og Gaustadveien, som begge er viktige skole- og sykkelruter, sier Thorud Olsen i etaten.

Se bildet større

Transformatorstasjonen til høyre. Her kommer sykkelstien fra Gaustadveien mot krysset ved Nordbergveien. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter vil det iverksettes flere tiltak i anleggsperioden. Ifølge Bymiljøetatens vil dette være:

  • Det skal være et opphold i massetransporten i tidsrommet 08:00 – 08:30.
  • Det skal etableres midlertidig gangfelt slik at fotgjengere trygt kan krysse Gaustadveien.
  • Det monteres byggegjerder langs anleggsområdet slik at fotgjengere kan ledes over veien, og forbi anleggsområdet.
  • Det vil midlertidig skiltes med «Parkering forbudt» på hele strekningen, for å sikre god fremkommelighet og sikt.
  • Fartsgrensen vil på deler av strekningen reduseres til 30 km/t.
  • Det vil etableres midlertidige parkeringsplasser for beboere.
  • Utbygger inngår avtale med Bymiljøetatens driftsentreprenør om vintervedlikehold av vei, fortau og gangvei i anleggsperioden.
  • Det etableres renseanlegg for kjøretøy på anleggsområdet for å minimere svevestøv.

– Kjøring på fortau skal ikke forekomme, og kan politianmeldes, sier Thorud Olsen.

Se bildet større

Kjøring på fortauet i gaustadveien skal ikke forekomme, og kan anmeldes, sier Bymiljøetaten. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

FAU: – Overraskende

– Etter befaringen vi hadde i veien, var dette overraskende, sier FAU-leder på Kringsjå skole, Sofie Oraug Rygh.

LES MER: FAU om skoleveisikkerhet i Gaustadveien: Spesielt å legge vurderinge fra 2011 til grunn

Se bildet større

FAU-leder Sofie Oraug-Rygh. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Det virker som om det er andre som har fattet beslutning enn de som var i veien på befaring, og at deres erfaring ikke er tatt med i betraktningen. Jeg syns også prosessen er svært lukket. Det er ikke bra, sier hun.

FAU-lederen presiserer at det nå må ordentlige tiltak til for å sikre skolebarna helt fra Sognsvannsveien og frem til skolen.

– Det virker ikke som om Bymiljøetaten har hatt en reel ny gjennomgang. Under befaringen var vi tydelig, pause i massetransport mellom 08.00 og 08.30 er ikke godt nok. Vi må ha pause fra 07.30 til 08.30. Det er da barna går til skolen. At Bymiljøetaten ikke har tatt med dette i svaret sitt er umulig å forstå, legger hun til.

Se bildet større

Anleggstrafikken i Gaustad-området vil pågå i to år. Blir det som Bymiljøetaten har bestemt, kommer all trafikken hit. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Vil se på det igjen

– Hvorfor er ikke tidsrommet for kjørestopp utvidet, selv om det ble enighet om det under befaringen, spør vi Bymiljøetaten.

– Vi er selvfølgelig åpne for endringer i tidsrommet for kjørestopp, og anbefaler at entreprenør og skoler/FAU blir enige om hvilket tidsrom er mest gunstig for begge parter. Vi kan endre vedtaket ved behov, svarer Thorud Olsen.

– Hvilke nye momenter fremkom under befaringen? Og hvilke av disse er ikke hensyntatt i den nye vurderingen?

– I følge de som var til stede på befaringen fra Bymiljøetaten var det ingen nye momenter som påvirket vurderingen om bruk av Gaustadveien. På befaringen ble det påpekt noen forhold i Sognsvannsveien (dårlig plassert gangfelt og dårlig belysning). For å utbedre dette kreves det permanente tiltak, ikke midlertidige, og er derfor ikke tatt med i dette vedtaket, sier Thorud Olsen.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse