- Ikke hatt så lave innbruddstall i moderne tid

7,3 prosent nedgang i kriminaliteten

FOTO: Illustrasjon: Politiet

Oslo politidistrikt oppsummerer første halvår med 7,3 prosent nedgang i kriminaliteten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2013 kl 16:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Første halvår 2012 og 13. FOTO: Illustrasjon: Politiet

Se bildet større

Fungerende politimester Roger Andresen har grunn til å være fornøyd med en total nedgang på 7,3 prosent i antallet anmeldte anmeldelser. FOTO: Foto: Øystein Dahl Johansen

GRØNLAND: Halvårsstatistikken ble presentert av fungerende politimester Roger Andresen og visepolitimester Hans Halvorsen på politihuset på Grønland torsdag ettermiddagen.

- Vi har nedgang i veldig mange typer vinningskriminalitet. Dette er kriminalitet som i stor grad plager publikum og som politiet i Oslo satser mye på å få redusert, sier Roger Andresen

Statistikken viser antallet anmeldte saker i Oslo politidistrikt første halvår. Antallet saker er redusert med 7,3 prosent, nedgangen er spesielt stor for vinningskriminaliteten.

- Oslo hadde en vinningsandel på 60 prosent i 2012, denne er nå redusert til 54 prosent. Vi har både satset og fått veldig gode resultater knyttet til å få antallet vinningsforbrytelser ned i Oslo, sier Roger Andresen.

Boliginnbrudd

Oslo politidistrikt har ikke hatt så lave innbruddstall i moderne tid som første halvår i år.

- Vi har hatt uker i 2013 hvor det ikke har vært ett eneste boliginnbrudd i Oslo. Det synes vi er veldig bra, sier Roger Andresen.

I 2008 og 2009 var det en eksplosiv økning i antall boliginnbrudd i Oslo. Et eget vinningsavsnitt ble etablert på Majorstuen politistasjon og det har gitt resultater og vekker oppsikt ut over landegrensen.

- Vi får stadig henvendelser fra andre lands politi som vil se på hva vi har gjort så bra. Dette er vi stolte av å ha fått til, sier Andresen.

LES OGSÅ: Ventet en uke med å varsle politiet om innbrudd

Lommetyverier

I 2011 og 2012 var det en eksplosiv økning i antall lommetyverier i Oslo. En egen gruppe på Sentrum politistasjon ble nedsatt og fikk ansvaret for alle lommetyverier. Gruppen har stått bak mer enn 100 pågripelser og tallene viser en nedgang på vel 20 prosent fra første halvår 2012 til første halvår 2013, fra nesten 9.500 saker i fjor til 7.544 saker første halvår.

- Politiet er blitt gode på å spotte de som begår denne kriminaliteten, oppdagelsesrisikoen er blitt større og vi har også klart å få tak i de som åpner de stjålne mobiltelefonene, sier Andresen.

Lommetyverigruppen på Sentrum politistasjon skal utover høsten styrkes.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i antall lommetyverier

Egen ransgruppe

Også antallet ran går ned, selv om såkalte barneran øker betydelig.

- Ethvert ran er et ran for mye. I løpet av høsten etablerer vi en egen gruppe på Grønland politistasjon som skal jobbe spesielt med personran i Oslo, sier den fungerende politimesteren.

LES OGSÅ: Slik blir du rundstjålet av lommetyvene

Investering for fremtiden

Samlet sett viser statistikken en nedgang for forbrytelser begått av personer under 18 år.

- Det er utrolig positivt. De lokale politistasjonene og bydelen i Salto-samarbeidet gjør en kjempejobb og vi kan ikke se at vi har hatt så lave tall på ungdomskriminalitet de siste ti årene, sier Roger Andresen som mener tiltakene som gjøres lokalt er noe av det viktigste politiet i Oslo gjør.

- Vi har hele tiden vært veldig klare på at et lokalt forankret politi er nøkkelen til suksess for folks trygghetsfølelse der de bor. Dette er en investering for fremtiden, sier han.

LES OGSÅ: Se pinkode-tyvenes utspekulerte metode

Fikk slutt på barneranene

Med jevne mellomrom blomstrer antallet barneran opp. I fjor jobbet politiet spesielt med en del ungdom i Bydel Bjerke som ranet andre barn og unge over hele byen.

-Det ble satt inn store ressurser for å få løst det og så vidt jeg kan se er det ingen av ungdommen som var med i runden i 2012 som er involvert i noen av saken i 2013, sier Andresen.

Første halvår i år har man opplevd en liknende oppblomstring av barneran på Stovner og Furuset. Politiet på Stovner politistasjon bestemt seg for å løse dette raskt og satte ned hele stasjonene for å jobbe med det. Alle sakene løst i løpet av 14 dager, forteller Roger Andresen.

Sakene omfatter rundt 20 ranere. Alle under 18 år får oppfølging av politi og bydelene og politiet håper å oppnå samme resultat som de gjorde i Bydel Bjerke i fjor.

- Det er gledelig at ungdommen i Oslo i all hovedsak er flott ungdom, sier Andresen.

LES OGSÅ: 14-åring ranet og slått på vei til gymtime

Får applaus for knivaksjoner

Antallet legemsbeskadigelser går også ned med 4,2 prosent. Det er spesielt i antallet alvorligste saker hvor nedgangen er størst.

- Vi kjører jevnlige knivaksjoner på utsatt områder. Vi opplever at publikum klapper, det er ikke for å finne flest mulig kniver, men for å vise at politiet tar volden på alvor og at det ikke skal tas med kniver og andre våpen til byen, sier Roger Andresen.

LES OGSÅ: Jakter gjerningsmenn etter drapsforsøk

Oppklarer flere saker raskere

Oslo politidistrikt kan også skryte på seg å ha økt oppklaringsprosenten. Den har gått fra 24 til 25,7 prosent første halvår 2012 mot 2013.07.04

- Det ert ganske mye for en storby som Oslo spesielt med den store andelen vinningsforbrytelser vi har, sier Andresen.

Saksbehandlingstiden er samtidig redusert fra 113 til 106 dager og er dermed godt innenfor de 120 dagene som Politidirektoratet har satt som grense.

 

LES OGSÅ:

Tre til sykehus etter brann i Wessels gate

Fortviler over sløve søppelnaboer

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse