- Ikke helt fornøyd

Kjelsås, Tåsen og Nydalsskole er på byrådets agenda. - Men ny ungdomsskole og ny barneskole er dessverre utelatt i budsjettet, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.10.2007 kl 13:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Byrådet la i forrige uke frem forslag til Oslo-budsjett.

- Byrådets skoleplaner for Nordre Aker viser at bydelens akutte skolebehov langt på vei blir tatt på alvor. Likevel, Nordre Aker – og sikkert også Sagene - hadde ønsket at det allerede i dette budsjettet også ble tatt høyde for en ny ungdomsskole i grensesonen mellom Nordre Aker og Sagene. I tillegg trengs en ny barneskole i Nydalen/Ullevål-området, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Byrådets budsjettforslag går for at Kjelsås skole skal bygges ut, i tillegg til ny idrettshall og barnehage. Skolen skal huse 790 elever, og nybygget er planlagt ferdigstilt til 2011. I tillegg skal Tåsen skole fortsette rehabiliteringen, og få ny flerbrukshall – skolen skal være ferdigstilt i 2009.

Ny videregående skole i Nydalen er også på byrådets agenda – blant annet som erstatning for Grefsen vgs. På hvilken tomt i Nydalen, er ennå ikke avgjort.

- Men det er ingen grunn til å slå seg til ro med dette budsjettforslaget. Bydelen vil be om en deputasjon i Rådhuset i forkant av behandlingen av skolebehovsplanen og budsjettforhandlingene, og kjempe for at også en ungdomsskole i grensesonen mellom de to bydelene blir en del av Oslo budsjettet for 2008, i tillegg til en ny barneskole.

- Vi vil også be om at fremdriften for rehabilitering og nybygging av Grefsen skole blir opprettholdt, sier Ihlen.

Oslo-budsjettet skal endelig vedtas i desember.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse