– Ikke kunstsnø til høsten

Fra venstre: leder av Kjelsås Langrenn, Richard Struksnæs, Asbjørn Hjerten - fra Kultur og Idrettsetaten, BU-leder Egil Ihlen og velleder Tore Fallet fra beboermøte på Solemskogen, onsdag 8. mars.

Kunstnøprosjektet i Lillomarka er fortsatt under utredning. – Tror ikke på løyper fra høsten av, sier leder av arbeidsgruppa, Asbjørn Hjerten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.05.2006 kl 12:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Kjelsås: Kjelsås Langrenns kunstnøprosjekt i Lillomarka er fortsatt under utredning. Siste avholdte arbeidsgruppe-møte var i april. Ifølge leder for arbeidsgruppa, Asbjørn Hjerten i Kultur og Idrettsetaten (KIE), er det langt igjen før kunstsnøløyper er på plass i Lillomarka.

– Vi diskuterer forskjellige løsninger. Blant annet nedgraving av rør med vann fra Setertjern. Da blir støyproblematikken for Solemskogbeboerne et ikke-tema. Men en nedgraving koster mer enn andre alternativer. Likevel, ingenting er bestemt. En innleid konsulent skal vurdere forskjellige løsninger, både med hensyn til økonomi og andre konsekvenser knyttet til kunstsnølegging, sier han.

MandatetArbeidsgruppas mandat har også vært oppe til diskusjon. Særlig med hensyn til om Solemskogen ligger innenfor eller ikke. Etter avstemming i gruppa er det bestemt at mandatet også skal omfatte en turløype knyttet opp mot alle muligheter for kunstsnø, også i Solemskogområdet.

Langt igjen

Hjerten har ingen tro på løyper allerede førstkommende høst, men kanskje til neste år.

– Uansett, før det tas ett eneste spadetak må økonomien på plass. En ting er investeringskostnader. En annen ting er driftskostnader. Erfaring fra kunstsnøanlegget i Holmenkollen viser at det koster å drifte slike anlegg. Nærmere en kvart million for 5-km løype med kunstsnø er årlig utgift der. Hvis det må hentes ekstra snø fra anlegget i Sørkedalen, koster det mer, sier leder i KIE.

Drift i KIE-budsjett

Hjerten forteller at et forslag om Lillomarka-prosjektet først skal på høring til organisasjoner og andre berørte. Deretter skal saken legges frem for Friluftsetaten. Hvis forslaget ikke blir godkjent av Friluftsetaten, sendes prosjektet over til byrådet.

– Hvis saken kommer så langt, og det der blir flertall for kunstsnøanlegget i Lillomarka, kan driftskostnadene bli en post i et fremtidig budsjett for KIE. Hvis prosjektet blir en realitet tror vi driftsbiten uansett ender opp hos KIE. Tidligere erfaringer tilsier det, sier Hjerten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse