ANNONSE
Annonse

– Ikke la deg lure!

Håndverkeren begynte å skifte ut lektere og papp på taket for 20.000 kroner, utenom avtalen, men tette vinduet, som var en del av den opprinnelig avtalen, gjorde han ikke. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hvilke rettigheter har du når håndverkeren gjør dobbelt så mye som avtalt og krever langt mer i betaling? – Sjekk referanser og skriv kontrakt, oppfordrer Forbrukerrådet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LOFTHUS: Odd grep sjansen da en taklegger og blikkenslager tok kontakt på døren hans i Eikelundveien og tilbød takutbedringer. Avtalen var nye takrenner, snøfanger og tetting av en takluke. At det trengtes større utbedringer på taket, var Odd, som ikke vil stå frem med fullt navn, klar over, noe også håndverkeren poengterte. Men dette hadde huseieren planer om å utføre senere, og gjorde klart at han ikke var interessert i for øyeblikket.

Avtalen ble inngått, prisen ble de enige om, men det ble aldri skrevet noen kontrakt.

Da Myrann kom hjem etter ferie hadde arbeidene han hadde bestilt blitt atskillig mer omfattende. Taksteinen var tatt av fordi håndverkeren ville skifte ut lektene som takstenen lå på, fordi de var råtne. Odd, som hadde planlagt en større takreparasjon senere, ønsket ikke at jobben skulle gjøres, men håndverkeren på sin side mente ekstraarbeidet var helt nødvendig. Taket var i så dårlig forfatning at det ville vært farlig å ferdes der oppe, sa han.

20.000 dyrere

Prisen på ekstraarbeidet kostet over 20.000 kroner, i tillegg til prisen de to først hadde blitt enige om. Men takluken som etter den opprinnelige avtalen skulle tettes, stod urørt.

– Jeg hadde gjerne kranglet med ham. Vi hadde jo blitt enige om hva som skulle gjøres. Men han ble uhøflig og sint når jeg nektet ham å gjøre mer, forklarer Odd, som valgte å betale for å få saken ut av verden.

Også andre naboer avisen har vært i kontakt med har benyttet seg av håndverkeren. Hos en skiftet vedkommende blant annet en ventilhette på taket, som kort tid etter blåste ned og gikk i stykker. Ifølge Odd innhentet naboen senere pristilbud på den samme jobben fra et annet firma, 10.000 kroner rimeligere enn det førstemann tok.

Odd har senere prøvd å spore opp firmaet i Brønnøysundregistrene, uten hell. Han har funnet to firmaer med liknende navn, begge er under konkursbegjæring.

Han innser i ettertid at han burde ha sjekket håndverkeren og referanser nærmere.

– Men dette arbeidet måtte utføres, og jeg tenkte det var en god mulighet til å få gjort det raskt, sier Odd, som vil advare andre mot å inngå denne typen avtaler uten å få en skriftlig kontrakt.

– Åpenbart feil

– Håndverkertjenester skal utføres i henhold til avtale. Dersom han oppdager at jobben blir betydelig dyrere enn avtalt skal han raskt kontakte oppdragsgiveren og opplyse om hvor mye tilleggsarbeid som kreves og prisen på det før han fortsetter, sier rådgiver Tore Bergmann hos Forbrukerrådet.

– Hvis det ikke er avtalt fast pris, følger det av håndverkstjenesteloven at oppdragsgiver skal betale "gjengs pris" for arbeidet. Hvis det er gitt prisoverslag kan prisen uansett ikke overstige 15 prosent. Ut fra oppgitt opplysninger har håndverkeren her gått ut over sine fullmakter, sier han.

Kontrakt

Men dersom håndverkeren utfører et oppdrag man ikke har bedt om, som i dette tilfellet, har man ikke betalingsplikt, mener Bergmann.

– Spørsmålet er hva oppdragsgiveren ellers ville måtte betale for tjenesten – han har faktisk fått tilført en reel verdiøkning på boligen, sier Bergmann, som mener det faktum at det her ikke var tegnet noen kontrakt, vanskeliggjør oppdragsgiverens rettigheter.

– Forbrukeren står utvilsomt mye svakere med en muntlig avtale. Ved en eventuell sak i rettssystemet vil det være vanskelig å fastslå hva som er avtalt, og man vil kunne ende opp med ord mot ord. Med en skriftlig kontrakt ville oppdragsgiveren kunne nekte å betale når arbeidet og prisen blir så mye høyere enn avtalt, sier Bergamann.

Han ble uhøflig og sint når jeg nektet ham å gjøre mer

Odd

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse