Krangler om samarbeidsavtale: – Ikke mindre samarbeid

Byrådssekretær Ståle Hagen (t.v) mener det er mer samarbeid, Ivar Christiansen mindre.

Byrådsavdeling for byutvikling vil ikke være med på at revidert utkast til samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene, betyr mindre samarbeid enn før.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Blant annet vil det nå, i motsetning til tidligere, gå automatikk i at alle planinitiativene går til bydelene på høring – på samme tid som Plan- og bygningsetaten mottar disse, og før de blir kunngjort i avisene. I tillegg vil alle større plansaker som skal på offentlig høring, bli sendt til bydelene opptil en uke før kunngjøring. Det betyr at bydelene vil få tid til å behandle plan- og reguleringssakene i bydelsutvalgene, sier byrådssekretær for byutvikling, Ståle Hagen.

Han viser til leder av Nordre Akers miljø- plan- og samferdselskomité, Ivar Christiansens (Ap), tidligere uttalelser i avisen om avtalen.

Høres tre ganger– Bydelene vil nå høres totalt tre ganger: Helt i oppstarten ved planinitiativet, ved varsel om igangsetting av planarbeid og ved offentlig ettersyn, så bydelenes syn blir vel ivaretatt. I tillegg er det nytt at saker hvor bygninger står på Byantikvarens Gule liste (som har verneverdi, journ.anm.) skal forelegges bydelen. Nytt er det også at bydelen får kopi av Plan- og bygningsetatens innstilling til Byrådet og byutviklingskomiteen, slik at de lettere kan følge med på når sakene skal opp til politisk behandling, sier Hagen og presiserer at bydelenes mening er viktig for byrådet og bystyret ved behandling av saker.

12-dagersfristen

– Og det er heller ikke riktig, som Christiansen hevder, at den reduserte nye 12 dagers fristen for ordinære byggesaker er et ledd i byrådets "målbevisste plan" om å redusere bydelenes innflytelse. Denne 12-dagersfristen er en konsekvens av de lovpålagte fristene som Plan- og bygningsetaten må forholde seg til for å holde saksbehandlingstidene nede. For øvrig er fristen for uttalelse ved varsel om igangsetting satt av tiltakshaver/arkitekt og ved offentlig ettersyn lovpålagt til 30 dager. Hvis Christiansen er misfornøyd med fristene må han ta dette opp med hans egen rød-grønne regjering, sier Hagen og viser videre til bydelens uttalelse i forbindelse med høringen i denne saken om "samarbeidsavtale".

– Der står det blant annet at "bydelen finner at samarbeidsavtalen vil fungere hensiktsmessig med de tilpasninger som er nødvendig innenfor de knappe fristene. Bydelen vil utarbeide interne rutinebeskrivelser som sikrer at bydelens syn kommer inn til Plan- og bygningsetaten innen fristen". At Christiansen kommer med så sterke uttalelser nå, i strid med bydelsutvalgets uttalelse, virker noe underlig, sier Hagen.

Forskjellsbehandling– Likevel tror vi ikke at det vil være riktig å gi full myndighet til bydelene. Det kan medføre stor forskjellsbehandling fra bydel til bydel og at det blir umulig å gjennomføre tiltak som snødeponier, gjenbruksstasjoner og også barnehager som ofte får store naboprotester. Det kan fort bli at "alle andre" må ta dette, men ikke vår bydel. Likevel, når det gjelder klagemyndighet i bydelene, viser et forsøksprosjekt på nettopp dette i bydelene Bjerke, Grünerløkka og Vestre Aker, at ordningen fungerer tilfredsstillende. Byrådet har derfor nå innstilt overfor bystyret om at denne forsøksordningen blir videreført til å gjelde i tre år til for å få et bredere evalueringsgrunnlag, sier Hagen.

Vil ha bedre tid

Ivar Christiansen (Ap) mener fortsatt at 12 dager er for lite.

– Det er riktig at den nye plan- og bygningsloven presiserer tidsfrister for bydelens behandling av forskjellige sakstyper. Jeg hadde ønsket bedre tid. Når man ser hvor lang tid et planforslag tar å behandle, er disse 12 dagene altfor lite. Det bidrar til at bydelsutvalgene ofte delegerer uttaleretten til administrasjonen. De bydelsadministrasjonene som har faglighet på området får mest innflytelse, mener Christiansen.

– Det som uteblir er den lokale kunnskapen hos bydelspolitikerne. Den nye avtalen kunne båret i seg en retning som viser at Plan- og bygningsetaten så på bydelene som en ressurs og ikke en klamp rundt foten. Bydelen trenger mer faglig kompetanse, men uten faktisk myndighet vil ikke det lykkes. Nå er bydelenes uttalelser like mye verd som en hvilken som helst nabo, sier Christiansen som legger til at hans tidligere uttalelser i avisen etter hans mening er i tråd med BUs nevnte vedtak i saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse