– Ikke mist fokus i Staudeveien

Fokus: Velleder Kjell Vinje håper ikke utbyggingssaken i Staudeveien 18 ender opp som politisk spill. I bakgrunnen tømmerhuset i Staudeveien 18 som etter utbyggers planer skal rives og erstattes med to tomannsboliger.

Berg, Nordberg og Sogn Vel reagerer på at Staudeveien 18 blir et politisk spill. – Nå må vi ikke miste fokus, sier leder Kjell Vinje.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordberg: Berg, Nordberg og Sogn Vel har engasjert seg sterkt i utbyggingssaken, og reagerer på at tvisten i Staudeveien 18 kan ende opp som et politisk spill.

– Nå må vi ikke miste fokus på hva denne saken egentlig dreier seg om. Vellet og størstedelen av nærmiljøet mener at en deling av tomten, og utbyggingsplanene om to tomannsboliger, strider mot intensjonene i reguleringsplanen for området, sier Vinje.

– Når det er sagt vil jeg også understreke at vellet – med rundt 900 husstander som medlemmer – er et helt upolitisk organ, sier han, med klar henvisning til Aps antydninger i Aftenposten forrige uke om "gode forbindelser mellom Høyre-folk" og naboer i Staudeveien.

Hensyn til særpreg

I byrådets innstilling til byutviklingskomitéen står det at hovedmålsettingen i reguleringsplanen for området, er å sikre at videre utbygging er i tråd med områdets opprinnelige ideer og kvaliteter – og ta hensyn til særpreg som "sammenhengende hagebelter mellom husrekkene", og at "...ny bebyggelse skal utformes tilpasset områdets arkitektoniske kvaliteter." Byrådet synes ikke tomten – etter en deling på 2 x 600 m2 – er stor nok for hver sin tomannsbolig, og skriver at den planlagte utbyggingen vil bli et "avvik" sammenlignet med eksisterende eiendommer.

– På Nordberg har vi den best bevarte samlingen av klassisisme og funkisboliger fra 1930-tallet, mener vel-leder Vinje, og legger til at det nåværende tømmerhuset i Staudeveien 18 for så vidt er et unntak.

– Huset har en forhistorie som en gevinst i et lotteri, og ble flyttet til tomten i sin tid, forteller han.

Plan- og bygg er for

I motsetning til vel, nærmiljø og byrådet, mener plan- og bygningsetaten at utbygger HF eiendom AS tar de hensyn de må i henhold til reguleringsplanen for området. I etatens vurdering står det bl.a. at tomten etter deling vil få "...plass til to tomannsboliger", og at reguleringsbestemmelser om høyde, takvinkel osv. er "etterlevd".

Saken har denne måneden vært oppe til ny behandling i byutviklingskomiteen. Men "Staudeveien 18" ble utsatt og venter nå på tomtebefaring av de sentrale komité-politikerne.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse