- Ikke slå, takk!

Line Jørgensen, fra 3TFAA, mener skolen burde sette av mer tid til elevene til å drive skolemeglingsarbeid.

Skolemegling skal bidra til å skape et trygt skolemiljø og øke bevisstheten på konflikter. Megling er et tilbud til alle ved Sogn videregående skole. I september fikk skolen besøk fra Ramallah på Vestbredden.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Sogn videregående skole har brukt skolemegling som verktøy ved konflikter i mange år. I september fikk de besøk fra Ramallah for å erfaringsutveksle metodene.

Sogn: I slutten av september hadde Sogn videregående skole et storfint en-dags-besøk fra Ramallah. Palestinske Nadim Sami og israelske Rimonda Mansour var en uke i Norge i forbindelse med at de planlegger å etablere skolemegling som systematisk verktøy ved skoler også på Vestbredden.

Tilbud til alle elever

Turen til Sogn var for å erfaringsutveksle hvordan skolene praktiserer elevmegling.

- Sogn videregående skole er en flerkulturell storbyskole som, i likhet med andre skoler, også speiler storbyens utfordringer. For elleve år siden besluttet vi å gjøre noe med utfordringene på systemplanet, og elevmegling var et ledd i arbeidet for å bedre miljøet ved skolen ytterligere, forteller Berit Follestad, meglingskoordinator Sogn videregående skole.

- Skolemegling er et tilbud til alle ved Sogn videregående skole som ønsker å ordne opp i konflikter og kan fungere som et alternativ eller supplement til straff. Megling er obligatorisk ved skolen i forbindelse med gjeninntreden etter utvisning.

Dialog i bevegelse

- Det er litt sent å lære om konfliktløsing først på videregående skole, mener elevmegler Per Egil H. Berget fra VK1, Elektro.

- Dette burde vært tema allerede fra barneskolen av.

- Slik det fungerer i dag, kan systemet bli bedre. Det burde vært avtalefestet et visst timetall per uke til å få anledning til å drive med elevmegling, påpeker Line Jørgensen fra 3TFAA. Jørgensen jobber med elevmegling ved Sogn videregående skole på tredje året.

- Slik det fungerer i dag, er det den enkelte lærers mening om viktigheten av elevmeglingsarbeidet som avgjør om vi får fri fra timene og tid til å drive dette arbeidet eller ikke.

Sytti saker ble brakt inn til elevmegling i fjor, Sakene hadde stor variasjon med tanke på konflikttype og hvem som var parter i sakene. Rundt tjuefem prosent omhandlet større eller mindre voldsepisoder. I alle sakene som ble meglet kom partene frem til en løsning.

Konflikter i hverdagen

- Skolemegling baserer seg på tanken om at konflikter er en naturlig del av hverdagen. En god håndtering av konflikten vil kunne gi vekst og nye muligheter til å skape vinn-vinn-situasjoner. Vi tar i bruk meglingsverktøyet på mange måter og i ulike konflikter, både mellom personer, i konflikter mellom grupper og i hele klasser med høyt konfliktnivå, informerer Follestad.

- Vi bruker alltid to meklere sammen, elever eller lærere eller en av hver, alt etter hvem vi vurderer best egnet i hver enkelt sak og alt etter alvorlighetsgraden i saken og hvem som er parter i konflikten. Vi har erfart at dersom vi skal forandre et miljø fra problematisk til konfliktløsende, så er det essensielt å ta med elevene. Ofte er det elever som er best egnet til å hjelpe elever. Ingen saker er for små, men noen er for store. Viktigste kjøreregel er at partene må ha et ønske om å ordne opp i ubehaget, og at de er i stand til å ivareta egne interesser.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse