– Ikke uvanlig å sitte på begge sider av bordet

Beate Nirmaier i Sameiet Vestgrensa 27, plages av T-banestøy. Det kan bli et problem også for de nye naboene i Sognsveien 66.

Firmaet som skal vurdere støytiltak fra T-banen for de nye leilighetene i Sognsveien 66, jobber også for Kollektivtransportproduksjon (KTP).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2009 kl 10:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Her skal det bli nesten 60 nye leiligheter – og T-banen blir en av naboene. Foto: Kristin Tufte Haga

ULLEVÅL: Det er utbygger av nye prosjekter som er ansvarlig for å måle og utføre støyreduserende tiltak i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer, ifølge Plan- og bygningsetaten.

Vestgrensa 27

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om Sameiet Vestgrensa 27, som sto ferdig i 1998 og har nærmeste vegg rundt ni meter fra T-banelinjen.

– Det ble satt inn støydempende vinduer, og lufteventilene mot T-banen ble droppet, uten at det har hjulpet noe særlig, sier styreleder Beate Nirmaier. En støyskjerm, slik beboerne ønsket, kom aldri.

– Utbygger gikk i tillegg konkurs like før vi flyttet inn, og nå har vi snart tiårsjubileum i å forsøke å overbevise T-bane-drifterne og Helse- og velferdsetaten (HEV) om at det er nødvendig med en støyskjerm, sier Nirmaier, som er glad for at i alle fall HEV nå skal foreta en støyvurdering.

– Likevel synes jeg støygrensen på 42 desibel innendørs – i henhold til forurensningsforskriften – er satt veldig høyt av myndighetene. Det er vel beboerne som skal beskyttes for støy, og ikke T-banen som skal beskyttes for støyplagede beboere? spør Nirmaier.

Også Blindern Vel har på vegne av borettslagene i Vestgrensa 17/21 og 23/25, kjempet den samme støykampen i flere år, uten å lykkes i å få gehør fra Kollektivtransportproduksjon (KTP), tidligere Sporveiene.

Sognsveien 66

I byggeprosjektet på nabotomten, i Sognsveien 66, kan samme problemstilling bli relevant. Der går nemlig også T-banen langs tomtegrensen. 60 nye leiligheter skal selges. Hele 70% er allerede solgt, ifølge utbygger Peab.

LES OGSÅ: – Utendørsstøy uinteressant

– Utenomhusområdet for det nye boligprosjektet i Sognsveien 66 er delt i to. Det som grenser til T-banen er ennå ikke levert inn til Plan- og bygningsetaten for godkjennelse, sier Lena Skotland i Plan- og bygningsetaten.

Kun ventiler og vinduer

Ifølge utbygger Peab AS har selskapet allerede vært i kontakt med "lydkonsulent". Men noen støyskjerm er ikke tema. Nærmeste vegg vil ifølge utbygger bli rundt 25 meter fra banen.

– Vi har fått utarbeidet rapporter vedrørende støy fra lydkonsulent fra Multiconsult. Vi tar hensyn til momentene i denne rapporten i prosjekteringen av bygget. Blant annet blir det satt spesifikke krav til ventiler og vinduer i fasadene. Leilighetene blir levert med balansert ventilasjon, slik at problemet med støy gjennom ventiler blir redusert eller eliminert, sier prosjektleder Terje Hjelset i Peab.

Og når det gjelder balkonger og utendørsområder er faktisk ikke T-banen noe problem med henhold til støy. Det er noen balkonger mot T-banen og Sognsveien og noen på svalgangene mot hagebyen. Balkongene blir nok berørt av støy fra T-banen men ikke over grenseverdiene. Det jevne "suget" fra ring 3 representerer faktisk mer støy enn T-banen, sier Hjelset, og legger til at nevnte utenomhusplan er under utarbeidelse og rammesøknad vil bli levert til PBE i nær fremtid.

I følge Hjelset er det ukjent for prosjektlederen at nevnte adresser i Vestgrensa ønsker mer støyskjerming fra T-banen.

Samme firma

Hvilket firma skal utføre støymålinger/vurderinger i henhold til reguleringsbestemmelsene for utbyggingen?

– I forbindelse med igangsettingen av byggingen har vi nå gått over til Brekke & Strand AS, forteller Hjelset.

Det er samme firma som KTP bruker som konsulent i sine støyvurderinger.

– Det er ikke uvanlig at vi "sitter på begge sider av bordet". Vi skal ivareta de samme lover og regler i begge situasjoner. Som ansvarlig prosjekterende så har vi ansvar for kravene i forhold til plan- og bygningsloven, både for selve kravsettingen og i det å foreslå løsninger som ivaretar kravene. Vår oppgave som rådgiver for Kollektivtransporten er ikke i konflikt med denne rollen i denne konkrete byggesaken, sier daglig leder i Brekke & Strand AS, Ingjerd Aaraas.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse