– Ildsjelen Togstad

Torbjørn Togstad ble overrakt ildsjelprisen fra Anne Solfrid Malmanger i Norges Velforbund, for sin innsats i lokalmiljøet. Foto: Karl Andreas Kjesltrup

Forrige torsdag ble en overrasket Torbjørn Togstad tildelt ildsjelprisen av Norges Vel- forbund.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.06.2008 kl 11:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS/GREFSEN: Det "utvidete styremøtet" for Øvre Grefsen Vel fant sted på Folkets Hus i Myrerveien. Inne var det dekket til langbord. Mange gjester var på plass, og Nordre Aker Budstikke ankom til tonene til Flickorna i Småland. Men teksten var Øvre Grefsen Vel sin egen.

Hedret

Etter en tale av leder for vellet, Torbjørn Togstad, reiste Anne Solfrid Malmanger seg, innbudt representant fra Norges Velforbund, og fortalte om den årlige, "nasjonale" ildsjelprisen.

– Denne prisen blir delt ut til personer som blant annet viser et spesielt engasjement i enkeltsaker i vellet over lang tid – en person som er "særs" aktiv til beste for lokalmiljøet. Torbjørn Togstads engasjement i "Høyspentsaken" oppfyller uten tvil kriteriene for å bli nominert til prisen (2007), og den har også Norges Velforbund bestemt seg for at han fortjener, sa Malmanger, og overrakte et tresnitt av Vesterålen-kunstner Arthur Johansen til Togstad. Og til stor applaus fra de fremmøtte velmedlemmene.

Forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om høyspentlinjen fra Lofthus og ned til Grefsenplatået, som nå, etter snart tre års kamp, er trygt forvart nede i jorden, og mastene demontert. Togstad har vært leder for aksjonsgruppa for nedgraving på Grefsen-siden.

– Dette var moro, og veldig uventet. Men tusen takk for prisen, sa en overrasket Togstad. For overrekkelsen har vært hemmeligholdt for alle, bortsett fra noen få innvidde, i regi av velmedlem Roar Tryggan.

Pusser opp

For en tid tilbake kjøpte Øvre Grefsen Vel seg inn i Folkets Hus på Kjelsås, med 10%. Og nå har vellet, sammen med hovedeier Kjelsås Arbeiderpartilag, blant annet pusset opp kjøkkenet for et beløp langt over 100.000-klassen. Og stilig har det blitt. Noen gulv har også blitt oppgradert, og mer er på gang.

– Vi håper på at oppussingen også skal gjøre stedet enda mer attraktivt å leie. Lørdagene er det ganske booket her, til dels også fredagene. Men vi har også flere lokaler å tilby, blant annet et bra kjellerlokale som kan leies ut på fast basis, sier Terje Bjerke, som også representerer arbeiderpartilaget.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse