Tilbud til alle over 65 år: Influensavaksinen er her

Til slutt ble det endelig Svein Helmer (sittende) og Willy Hegli (t.v.) sin tur til å få et stikk i armen. Andreas Brekke og Frode Hilleren fra Sivilforsvaret holdt orden på køen under vaksinedagen. Arkivfoto: Øystein Dahl Johansen

Onsdag den 29. oktober kan alle over 65 år få influensavaksine i Bydel Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.10.2008 kl 14:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Onsdag 29. oktober blir det tilbud om influensavaksine til alle over 65 år i bydelen. Du kan vaksinere deg på Nydalen helsestasjon i Nydalsveien 21. mellom klokken 11 og klokken 18.

For øvrig vil alle fastlegene i bydelen tilby influensavaksine utover høsten. Sentrale helsemyndigheter anbefaler influensavaksine til alle over 65 år. Bydelsoverlegen håper at mange møter opp og tar vaksinen den 29 oktober. Vaksinen koster 50 kroner.

Hvorfor ta influensavaksinen?

Beregninger viser at cirka 1 300 mennesker dør hvert år av influensa i Norge. Mange må innlegges på sykehus. Noen opplever også å få varig svekket helse som følge av sykdommen. Forskning viser at influensavaksinen kan redusere dødeligheten.

– Hvor mange dødsfall influensavaksinen kan forhindre er vanskelig å tallfeste med sikkerhet, men at mange liv kan reddes dersom de mest utsatte tar vaksinen, er hevet over enhver tvil. Undersøkelser konkluderer med noe forskjellige tall. For eksempel viser en stor undersøkelse fra Stockholm at dødsfall der influensa er medvirkende årsak, ble redusert med anslagsvis 15-20 prosent gjennom vaksinering. Dette innebærer at man kan forhindre ett dødsfall per 300 vaksinerte. Hvor god beskyttelse vaksinen gir kan variere fra person til person, men noe beskyttelse er bedre enn ingen, sier Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet på deres hjemmesider.

Vaksinerte blir mindre syke

En kraftig influensa kan i etterkant føre til varig svekket helse hos de mest utsatte. Influensa kan blant annet føre dårlig allmenntilstand eller lungebetennelse som krever sykehusinnleggelse. Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert. Forskning viser også at under influensasesongen er eldre som er vaksinert mindre utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag enn uvaksinerte.

– Vi vet at antallet sykehusinnleggelser som følge av influensa reduseres med 25 prosent i gruppen vaksinerte. Dette er nok en grunn til at vi anbefaler vaksinen, sier Nøkleby.

Influensavaksinen anbefales spesielt til alle eldre fra fylte 65 år og til barn og voksne med alvorlig luftveissykdom, kronisk hjerte-/karsykdom, nedsatt infeksjonsforsvar, kronisk nyresykdom eller diabetes.

Kort om influensavaksinen:

Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen influensasesongen hvert år. Man anbefaler derfor at vaksinen tas årlig.

Enkelte andre virus og bakterier kan gi symptomer som likner influensa. Vaksinen beskytter ikke mot smitte av disse. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom. Influensavaksinen gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Vanligst er lett ømhet der vaksinen settes.

Kilde: Folkehelseinstituttet

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse