ANNONSE
Annonse

Bård Folke Fredriksen:

– Inga Martes fremtidsgaranti?

– Hvis Inga Marte Thorkildsen mener det hun sier, kan det ikke være noe problem å styrke idrettens posisjon i Markaloven, sier Bård Folke fredriksen (H). Arkivfoto

– Inga Marte Thorkildsen er altfor positiv i sin tolkning av markaloven. Kan hun virkelig garantere for idrettens tilstedeværelse i fremtiden? spør Bård Folke Fredriksen (H).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.03.2009 kl 15:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: – Hvis hun mener det hun sier, burde det ikke være noe problem å ta idrettens egne endringspunkter inn i markaloven, sier Kjelsås-mann og gruppeleder for Høyre i bystyret, Bård Folke Fredriksen.

Se Inga Martes forsvar av markaloven her

Han viser til Norges Idrettsforbund som har langt frem en rekke punkter som de mener må inn i markaloven før den virkelig kan garantere for at idrettslagene ikke skvises ut av markas randsone.

– Inga Marte Thorkildsen brer om seg med garantier for at markaloven ikke vil sette nye idrettsprosjekter i fare. Det store spørsmålet er om hun kan gi en slik garanti? sier Fredriksen.

Han mener at lovteksten sier noe annet. I markalovens paragraf fem står det at «for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom» er forbudt i Marka.

Idrett som formål

– Idretten må tas inn allerede i lovens formålsparagraf. I forslaget slik det foreligger er formålet med loven «bare» å fremme friluftslivet. Hvis Thorkildsen faktisk mener det hun sier til avisene om idrett i Marka, kan det ikke være noe problem å ta det med i lovteksten, sier Fredriksen.

LES OGSÅ: – Erik Solheim bløffer

Fremtidens forvaltere

Han mener det er viktig å huske på at det ikke er Thorkildsen eller fremtidige SV-ere som skal forvalte loven når den er vedtatt, men byråkrater og jurister.

– Dermed blir det i fremtiden et spørsmål om tolkning av paragrafer, og ikke hva politikerne sa i et intervju i en avis i 2009, sier Fredriksen.

Høyre-politikeren mener Thorkildsen overvurderer lokale idrettslag.

– Når bare anleggelse av en ny ski- eller lysløype krever et lokalt planvedtak, vil det fra ta mange lysten. Ikke minst når idrettslagene selv må betale dyre gebyrer for å få laget en slik reguleringsplan, sier han.

Fredriksen trekker frem Kjelsås IL som eksempel på et idrettslag som allerede er rammet av markaloven.

– De planlegger et anlegg ved Linderudkollen, og har holdt på i lang tid for om mulig få utbedret eksisterende løypetrasé. Kjelsås IL ønsker å investere egne penger på dette, men har så langt blitt stoppet i påvente av markaloven, sier Fredriksen.

LES OGSÅ: Sp-nei til markaloven

Gruppelederen understreker at partene i markadebatten er enige om at marka skal vernes mot utbygging.

– Markagrensa er «hellig». Men skiløyper, fotball- og skøytebaner i Markas randsone er tvert imot en måte å sikre bruk og samtidig være en buffer for all fremtidig utbygging. Markaloven slik den er å er avvisende til det formålet, sier Fredriksen.

Det har ikke lykkes Nordre Aker Budstikke å få kommentarer fra Inga Marte Thorkildsen eller miljøvernminister Erik Solheim.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse