Ingen utsettelse av Tåsen skole

Slik skal Tåsen skole se ut.

I forrige uke stilte rektor Eva Kjøge ved Tåsen skole opp i Bydelsutvalgets møte sammen med prosjektleder, arkitekt og FAU-lederen. Målet var å overbevise bydelspolitikerne om at de ikke måtte gjøre vedtak som kunne utsette byggestarten for en utvidelse av Tåsen skole. De lykkes.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2007 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tåsen: -Vi er veldig opptatt av ikke å få forsinkelser nå. Dersom alt går etter planen så skal vi få på plass en midlertidig paviljong allerede i sommer, slik at arbeidene kan komme i gang ved skolestart, sier Eva Kjøge. Hun hadde grunn til å frykte forsinkelser. Politikere i flere av bydelspartiene mente i forkant av BU-møtet at flere ting måtte utredes mer, før de ville si ja til planene. Ankepunktene er flere. Blant annet blir den nye skolen på hele 700 elever, langt over den anbefalte normen. Dessuten vil idrettsplassen bli noe redusert. Det er dessuten knyttet spørsmål til barnehagens fremtid, og ikke minst til trafikksituasjonen rundt skolen.

-Jeg opplever at politikerne lyttet til våre argumenter om hvor viktig det er å holde tempoet i arbeidet. Vedtaket som ble gjort påpeker problemer, men det er problemer vi kan jobbe med å løse underveis, sier en fornøyd rektor.

-Det er helt riktig at skolen blir stor. Samtidig må vi være realistiske. Mange skoler i Oslo vil bli store i årene som kommer. Det er problemer med å finne nok egnede tomter, og ikke minst må vi ha et tilbud til alle elever her de faktisk bor, sier Kjøge.

Beholder barnehagen

For Kjøge har det vært viktig å få beholde den lille barnehagen som ligger på skolens område. Den ble startet for 20 år siden for å gi et tilbud til de ansatte ved skolen, og er viktig for både rekruttering og trivsel. Kjøge mener barnehagen skal kunne drives tvers gjennom hele byggeprosessen. Nå unngikk hun vedtak om nedleggelse, og det er hun glad for.

-Vi har nedlagt mye tid i planarbeid sammen med både ansatte, foreldre, arkitekter og Undervisningsbygg. Nå mener vi at vi har planer som er både gode og realistiske, sier Eva Kjøge. Når det gjelder idrettsplassen, er hun ikke så veldig bekymret, selv om arealene blir noe mindre etter utbyggingen.

-Vi får en helt ny dobbel idrettshall. Og idrettsplassenplassen blir oppgradert.

Banen har ikke fotballbane-størrelse i dag heller. Dessuten mener jeg det er viktig at våre utearealer er tilpasset elevene ved skolen, som er i alderen seks til tolv år. Vi ønsker at våre elever skal bruke uteområdene utenfor skoletid også, Derfor kan vi ikke bare være opptatt av hva som passer ungdomsaktiviteter, sier Kjøge.

Planer siden 2002

I 2002 var hun også io Bydelsutvalget og snakket om behovet for en større Tåsen skole. Da gikk BU inn for planene. Det ville vært en soldig skuffelse om politikerne hadde stukket kjepper i hjulene nå, selv om deres intensjoner utelukkende er gode.

-Vi er avhengig av fremdrift i to forskjellige saker, den ene gjelder bygging, den andre gjelder omregulering av området rundt skolen i Nordbergveien 15, forklarer Kjøge. Planområdet omfatter det som i dag er tomten til Tåsen skole,-sfo og privatdrevet barnehage. Planområdet er i dag uregulert og foreslås regulert til skoleformål. Planområdets totale størrelse er på 19.350 m2. Eksisterende bebyggelse er på 3.907 m2 BRA over terreng , 1.837 m2 BRA under terreng og kjeller på 422 m2 BRA. Ny bebyggelse vil bli på 2.749 m2 BRA over terreng, 416m2 BRA under terreng og kjeller på 317 m2 BRA.Etter utbyggingen vil tomten ha en utnyttelse på 30%.

Glad for enighet

BU-leder Egil Ihlen er glad for at bydelspolitikerne fattet et enstemmig vedtak der de stiller seg positive til utbygging. Det var ingen selvfølge.

Ihlen mener det var avgjørende og svært positivt at rektor og FAU møtte ,og forklarte hvordan de tenker, og hvor skadelig det ville vært med et negativt vedtak. Alle håper nå at Tåsen skole kan stå ferdig i ny drakt i 2009. . Alle lyttet til historien om samhandling mellom ledelsen i skolen, foreldre og elevråd, for å få gjennom byggeprosjektet, sier Ihlen til Nordre Aker Budstikke. Han presiserer at også Kultur og idrettsetaten er positive til ombygging, dersom det kommer kunstgress på idrettsplassen. Da får vi mye større effekt av banen selv om den blir mindre, avslutter en fornøyd BU-leder.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse