– Ingen vil ta ansvaret

Styreleder Torbjørn Togstad (t.v.) og Roar Tryggan er lite fornøyde med at kommunen trekker seg fra samarbeidet med trappen. Foto Karl Andreas Kjelstrup

Øvre Grefsen Vel frykter for trappen mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei når kommunen stopper den økonomiske støtten. Heller ikke bydelen vil betale.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.04.2008 kl 13:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Styreleder Torbjørn Togstad (t.h.) og Roar Tryggan er lite fornøyde med at kommunen trekker seg fra samarbeidet med trappen.
Foto Karl Andreas Kjelstrup

MYRER/GREFSENÅSEN: Trappen, som binder Grefsenåsen til platået nedenfor, er flittig brukt av turgåere, skoleelever, idrettslag og som snarvei til buss og trikk.

– Den er en gjennomfartsåre i denne delen av bydelen. Her slipper man unna den trafikkerte veien, og den er kortere og tryggere, konstaterer leder i Øvre Grefsen Vel, Torbjørn Togstad.

Sier nei

Velet, som i dag drifter og vedlikeholder trappen, har de siste årene fått refundert om lag 60 prosent av utgiftene til blant annet snømåking, salting, forefallende vedlikehold og forsikring, fra Samferdselsetaten. Etter det Nordre Aker Budstikke erfarer har refusjon utgjort 4-5000 kroner i året. Nå er velet oppbrakt over at etaten melder at denne bortfaller.

– Det er lumpent av kommunen å trekke seg fra dette ansvaret. Trappen er en offentlig gangvei, med kommunens skilt begge veier, sier Roar Tryggan i vel-styret, og forteller at trappen går delvis over privat og delvis over kommunal grunn.

– Bydelen spekulerer

Øvre Grefsen Vel har henvendt seg til Bydel Nordre Aker, med et ønske om at bydelen overtar fullt eieransvar for trappa. Det har bydelsadministrasjonen gått imot, men foreslår at velet søker om frivillighetsmidler til å dekke noen av sine utgifter.

– Bydelen vet at velet har en del penger, og det kan virke som om bydelen spekulerer i at vi ikke vil fjerne et gode som dette. Og kanskje har de rett i det, sier Togstad, som ikke tror velet vil stenge trappen, men frykter at den ikke blir like høyt prioritert, dersom støtten faller helt bort.

– Men dersom det er slik at de spekulerer, syns jeg det er helt feil. Ansvaret for kommunale tjenester som for eksempel brøyting av offentlig vei og gangveier, kan ikke legges over på private brukere bare fordi de har penger, sier han.

– For kommunen er dette en billig investering, iallefall med tanke på at kommunen for noen år siden vurderte å bygge en trapp litt lenger opp i veien. Det hadde gitt ekstrakostnader til ekspropriasjon, bygging og drift av trappen. Det slipper de nå ved at trappen til Øvre Grefsen Vel benyttes, sier Togstad, og presiserer at velet bidrar med en rekke tilbud til befolkningen i bydelen.

– Vi arrangerer og sponser blant annet bussturer og fester, og setter opp avfallscontainere i nærmiljøet. I tillegg brukte vi 300.000 kroner på å kjøpe oss inn i Folkets Hus på Kjelsås for å bevare det som samlingssted, og unngå at det blir bygget boligblokker der.

Vil avklare eierskap

Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i bydelen vedtok i sitt forrige møte å utsette saken for å utrede eierskapet til grunnen trappen går over.

– At de vil avklare det syns jeg er helt greit. Men hvis konklusjonen blir at vi ikke får støtte og at vi blir oppfordret til å søke frivillighetsmidler, mener jeg kommunen skyver ansvaret fra seg, sier Togstad.

Den første trappen mellom Lachmanns vei og Myrerskogveien ble oppført av Øvre Grefsen Vel på dugnad i 1955, delvis finansiert av kommunen. Ny trapp ble bygget i 1984, og den ble oppgradert i 2002 med penger fra velet og Samferdselsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse