Inn på tunet med landbruksministeren

Dagtilbud for demente får godkjenning av ministeren.

Bruker Jon Bratfos (73) stortrives på Skjerven, her sammen med kona Inger Johanne. FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

Tirsdag tok landbruks- og matministeren turen til Skjerven Gård og dagsenteret for demente. - Jeg har stor tro på Inn på tunet, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.10.2014 kl 18:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Eldrebyråd Aud Kvalbein (til høyre) sammen med Anita Ellefsen fra Kirkens bymisjon. FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

Se bildet større

Sylvi Listhaug fikk med seg gårdens egenproduserte honning hjem. FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

Se bildet større

Jon Ivar og Tori Bakke bor på gården og driver tilbudet for demente i samarbeid med Kirkens bymisjon. FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

Se bildet større

Jon Ivar Bakke ønsker statsråden med følge velkommen til Skjerven gård. FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

MARIDALEN: I 2009 ble det etablert et dagtilbud på Skjerven Gård, for hjemmeboende personer med demens. Satsingen startet som et prosjekt "Grønn omsorg i storbyen" som et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Skjerven gård og Fylkesmannens landbruksavdeling.

Gården ligger i vakre Maridalen. Det er fortsatt også mange dyr på kommunale gården, blant annet hester, høner og sauer.

Godkjenningsbevis

Tirsdag besøkte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) Maridalen-gården. Listhaug overrakte også godkjenningsbevis for Inn på tunet, til Skjerven Gård-drifterne, Tori og Jon Ivar Bakke. (Se videolink av overrekkelsen lenger ned i til saken). Inn på Tunet er prosjekter med tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Jon Ivar Bakke ønsket velkommen, med blant annet også sveler og bålkokt kaffe. Det ble også befaring på gården, og forskjellige innlegg fra andre fremmøtte. Blant annet av eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf), av generalsekretær Lars Erik Flatø i Kirkens Bymisjon, og daglig leder Anita Ellefsen i bymisjonens "Engelborg», som drifter både  Skjerven-prosjektet og de forskjellige Grønn Omsorg-prosjektene.

Landbruks- og matministeren så ut til å like det hun så og hørte på Skjerven Gård i dag.

- Det er stort behov for dagaktivitetstilbud for demente. Gode dagaktiviteter gir gode opplevelser for de demente og de pårørende. Det er gledelig at det er svært god innsøking på tilbudet her på Skjerven gård, sier Listhaug.

Tre dager i uken er det dagsenter for demente på Skjerven. Listhaug legger til at hun tror på slike prosjekter.

- Jeg har stor tro på Inn på tunet, sier Listhaug, og som selv var helse- og omsorgsbyråd og byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo, i perioden da prosjektet ble etablert.

Les også: Nordre Aker best på hjemmesykepleie.

Første og eneste

Ifølge informasjonsavdelingen i Landbruks- og matdepartementet er Skjerven Gård den første og hittil eneste gården i Oslo som har søkt om godkjenningsbevis. En kvalitetssikring som «henger høyt», og som er viktig for både kjøper, bruker og leverandør av tjenesten.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er å skape tillit og trygghet til tjenestene gjennom kvalitetssikring av tjenestetilbudene. Ifølge departementet skal nå alle som vil kalle seg Inn på tunet-gård gå gjennom en godkjenning. Så langt er 343 gårder godkjent og 200 gårder under godkjenning.

Informasjonsavdelingen forteller videre at Matmerk har ansvaret for godkjenningsordningen. Gårdbruker må forholde seg til et system , der han/hun gjennomgår ulike sjekklister og veiledere , som oversendes Matmerk for revisjon og annet hvert år kommer også en revisor til gården og sjekker at alt stemmer.   

Skjerven gård fått mye oppmerksomhet rundt prosjektet, blant annet har også BBC har også laget reportasje fra gården.

Treårig prosjekt

Dagtilbudet til demente, på Skjerven gård i Maridalen, var i utgangspunktet ett treårig prosjekt for Oslo kommune, og initiert av Kirkens Bymisjon. 

- De tre første årene, fra 2009 til 2012  var det Oslo kommune som finanserte prosjektet. Så ble prosjektet evaluert, og også satt på vent av kommunen. I 2013 klarte Kirkens Bymisjon å fortsette driften, blant annet med egne midler, støtte fra Kavlistiftelsen og fra legater, forteller Ellefsen i bymisjonen.

Ellefsen forteller videre at dagtilbudet til demente ble lagt ut på anbud av Oslo kommune, for 2014. Bymisjonen vant anbudet, og drifter nå fortsatt prosjektet i samarbeid med gården. I første omgang for en toårsperiode, med opsjon på ett år, pluss ett år til.

Syv plasser

Sykehjemsetaten i Oslo har inngått avtale om kjøp av totalt 13 dagplasser for personer med demens, syv plasser på Skjerven Gård i Maridalen, de resterende på Faldalen gård (Fet). Ifølge byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester koster hver plass rundt kroner 1600 kroner per dag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse