Inviterer til stort beboermøte: – Hvordan vil du ha det her?

Erik Høydal, Gudveig Henryette Aaby, Marianne Tveit med poden på armen, og Paal Schjerven på Disenjordet. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE/KRISTIN TUFTE HAGA

Hvordan vil du ha det på Disenjordet, eller heter det Gransjordet? Eller kanskje blir det Grefsenparken, eller hva med Grefsenjordet? Det skal det også snakkes mer om ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.11.2017 kl 14:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: Møtet er onsdag 15. november på Svetter'n, klokken 18.00.

– Vi har lagt oss på et familievennlig lavterskelsnivå for dette møtet. Vi ønsker først og fremst å skape engasjement, interesse og begistring, inviterer en av initiativtagerne til planene om makeover på Disenjordet, Marianne Tveit - se egen facebookside for prosjektet her.

Eller er det mer riktig med Gransjordet, for historien forteller om en Gran som i gamle dager leide deler av jordet, og at grøntområdet egentlig er oppkalt etter denne Gran. Men det har også kommet andre forslag om hva jordet bør hete eller kalles- les mer forslagene og om vognmann Gran lenger ned i saken.

LES OGSÅ: Hvorfor heter en så staselig bygning Svetter'n?

Se bildet større

Svetter'n - en flott bygning - eies og driftes av Disen og Grefsen Vel. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Tanker, behov og muligheter

Tveit fortsetter:

– I møtet vil vi kort informere litt om tanker, behov og muligheter rundt parken og så starte idemyldring, drodling, tegning og bidrag til forslagskassa. Vi håper det kommer beboere i alle aldre, og gjerne barnefamilier. Vi skal ha det hyggelig, servere boller og saft, og så håper vi også på mange fine tegninger fra barna, sier Tveit.

Tegninger som kanskje senere kan brukes i senere lokale "utstilliner" eller som modeller til noen av de nye lekeapparatene på jordet? 

I sommer møtte Nordre Aker Budstikke representanter fra Grefsen- og Disen Vel og beboere ved jordet. De ønsker å dytte på oppgraderingen av det store Disenjordet, eller Gransjordet.

– Uavhengig av hva som skjer med tennisgruppas hallplaner eller ikke, så ønsker vellet og nabolaget nå å dytte denne saken opp og frem. Hva vil folk ha her, hvordan tenker man at området kan brukes av mange flere, til mye mer?

Sa Erik Høydal og Paal R. Schjerven fra Grefsen- og Disen Vel i saken fra i sommer - her kan du lese hele den tidligere saken, og se alle forslagene som ble nevnt for jordet.

Når det gjelder tennishallsaken, så har Grefsen Tennisklubb anket avslaget fra Fylkesmannen på dispensasjon i saken, som skulle gi tennisklubben lov til å bygge permanent hall over de nederste tennisbanene på jordet, uten reguleringssak. I skrivende stund og etter det lokalavisa kjenner til, venter tennisklubben på en endelig avgjørelse i dispensasjonssaken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se bildet større

Disenjordet i dag (øverst), og kanskje slik det kan bli i fremtiden? Dette er etter forslag fra initiativtagerne til en utvikling av Disenjordet, og som ble presentert i sak i www.nab.no i sommer. FOTO: GREFSEN- OG DISEN VEL/PAAL R. SCHJERVEN

Diskutert av lokalpolitikerene

Initiativet til en oppgradering av jordet sto også på sakslista i forrige bydelsutvalgsmøte - med lokalpolitikerene i Nordre Aker, torsdag 2. november.

Det ble vedtatt følgende:

– Bydelsutvalget ber administrasjonen i samarbeid med lokale initiativtakere i Grefsen og Disen Vel se nærmere på hva som kan gjøres med Gransjordet. Sak om utvikling av Gransjordet fremmes på senere møte i MPS (journ. anm. Miljø, plan- og samferdselskomiteen) og Ungdomsrådet.

LES OGSÅ: Til våren starter arbeidene: 16 måneder uten trikk i Grefsenveien - Kan komme til å erverve eiendom i Grefsenveien

Hva skal jordet hete?

Marianne Tveit forteller videre.

– Ettersom området kalles både Gransjordet og Disenjordet om hverandre uten at stedet egentlig har noe offisielt navn, ønsker Grefsen og Disen vel å fremme navneforslaget Grefsenparken. Grefsenparken tenker vi kan passe godt med sin klare og tydelige geografiske referanse samtidig som det kan bidra til å skape identitet og tilhørighet til felles boområde

– Men navn er jo noe som må diskuteres videre, sier hun.

Og legger til at noen også har nevnt Grefsenjordet, Lettvinten og Laila Schou Nilsens plass som andre alternative navn.

LES OGSÅ: Disenplatået har potensiale til å bli en hyggelig møteplass

Historien om Gran

Gudveig Henryette Aaby i vellet, og i det lokale historielaget, har tidligere fortalt i lokalavisa om vognmann Gran.

– Gransjordet ble til Gransjordet, fordi en vognmann som het Gran, fikk lov til å leie jordet av Oslo kommune tidlig på 1900-tallet. Det lå en låve på det øverste jordet tidligere.

– Jordet er skilt ut av Østre Grefsen hovedgård og har gårds- og bruksnummer til gården. Disenjordet lå mellom Aker sykehus og Disen gård, der Disenveien er nå. Dette var før blokkene ble bygget der, ifølge Aaby.

Videre at Sporveien får skylda for mye rart.

– Det er sporveien som satt Grefsen - Disen på trikken som snudde der, og de kalte holdeplassen Disen, noe som er helt feil. Det samme gjelder Disen skole som ligger på tomten til Østre Grefsen hovedgård.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse