– Jeg skjønner at folk er bekymret, for det vil helt klart bli endring

Hanna Marcussen (MDG), er miljøbyråd i Oslo. Her svarer hun på spørsmål om Kommunedelplanen og Grefsen. FOTO: OSLO KOMMUNE (PRESSEBILDE)

– Vi skal bygge høyere og tettere, men kvalitet skal hele tiden være et krav som ligger i bunnen, ifølge byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.03.2016 kl 09:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Gatene på nedre Grefsen består i dag av et småhusområde. Slik vil det uansett ikke forbli, påpeker byutviklingsbyråden. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

GREFSEN/OSLO:Endelig har byråden svart på spørsmål fra Nordre Aker Budstikke vedrørende fortettingsplanene for nedre Grefsen.

Følg saken rundt «kommunedelplan-avsløringen» her.

Her er svarene byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) har gitt på e-post:

Møte folket?

1. Vil byråden komme til et folkemøte– snakke med folk og svare på spørsmål om saken?

– Den nåværende kommuneplanen er allerede vedtatt av bystyret, og det er denne planen som gjelder nå. I forkant av vedtaket har det vært en omfattende medvirkningsprosess i alle bydeler og en lang høringsperiode der alle hadde muligheten til å komme med innspill. Når ny kommuneplan skal vedtas, vil det gjennomføres en ny medvirkningsprosess, slik at innbyggere og andre aktører igjen kan komme med innspill og ha mulighet for å påvirke arbeidet.

– Et folkemøte kan være ett virkemiddel i en slik medvirkningsprosess.

LES OGSÅ: Venstrepolitiker Erik Borge Skei om fortettingsplanene: – Det er ikke for sent!

Hvordan?

2. Hvem avgjør, og hvordan er prosessen for å velge ut gatene/eiendommene som dette gjelder?

– Vi må planlegge for den befolkningsveksten som er forventet i Oslo de neste årene, og da er det viktig at det fortettes i områder som ligger i nærheten av knutepunkt. I forarbeidet til kommuneplanen ble det gjennomført analyser av området rundt de store knutepunktene for å se hvilke områder som var naturlige for fortetting. Knutepunktsutvikling er viktig for at flest mulig innbyggere skal ha et godt kollektivtilbud, for å skape en klimavennlig by og for at vi skal ta vare på grøntområder og rekreasjonsområder ellers i byen.

– Det er en politisk enighet om at Storo er et knutepunkt som tåler fortetting. Vi ønsker en god helhetlig utvikling av området. Jeg skjønner at folk er bekymret, for det vil helt klart bli en endring, men det skal bli endring med kvalitet. Ingen byggesaker skal bli behandlet før vi har en helhetlig plan for området og alle byggesaker skal behandles på vanlig måte, administrativt og politisk, i henhold til den helhetlige planen. Utviklingen skal ikke skje tomt for tomt. Befolkningen kan også komme med innspill til den helhetlige utviklingsplanen for området når dette arbeidet er i gang. Denne vil også bli sendt på høring og kunngjort i dagspressen.

– Vi skal bygge høyere og tettere, men kvalitet skal hele tiden være et krav som ligger i bunnen. Og tomteeiere som ikke vil selge, kan si nei. Selv om det kommer en helhetlige plan med høyere utnyttelse, så er det frivillig om den enkelte vil selge eller bygge ut tomten.

Påvirkning

3. Hvordan kan folket påvirke/komme med innspill til den rullerende kommuneplanen?

– Kommuneplanen er et svært viktig strategisk dokument for kommunen. Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år og ved neste rullering vil det bli en ny medvirkningsprosess og en ny høringsperiode. I den fasen ønsker vi absolutt innspill fra både innbyggere og andre aktører som blant annet bydelsutvalget. Den ordinære høringen vil bli kunngjort i dagspresse i god tid og alt materiale vil være tilgjengelig på nett, i bydelen og på bibliotekene. Bydelsutvalget vil bli bedt spesielt om å uttale seg.

– Det er også mulig å sende inn synspunkter allerede i oppstarten av rulleringsarbeidet. I oppstarten blir det laget en planstrategi som sier noe om hvordan arbeidet med kommuneplanen skal foregå og hva kommuneplanen skal inneholde. I denne tidlige fasen er det mulig å komme med innspill. Det forventes at oppstarten av rulleringsarbeidet skjer allerede før sommeren. Dette blir også kunngjort i dagspresse og vil bli sendt til alle bydeler og etater i kommunen til høring. Da er det mulig å komme med innspill i en veldig tidlig fase av rulleringen.

Grefsen i planen

4. Burde «Grefsen» vært nevnt eksplisitt i selve kommuneplanteksten på lik linje med Nydalen og Storo?

– Jeg var selv ikke byråd eller bystyrerepresentant under arbeidet med kommuneplanen eller da den ble vedtatt, slik at jeg har ikke vært med i arbeidsprosessen. Det er mange områder som er omtalt i kommuneplanen, og det er nok ikke slik at alle stedsnavn er nevnt hver gang. Det er her svært viktig å følge med på plankartet der man har vist hvilke arealer som omtales.

Naboer sjokkerte

Beboere i området har vært i sjokk etter at menighetsbladet Talefoten avslørte at planen, som ble vedtatt i 2015, åpner for fortetting og blokkbebyggelse på nedre del av Grefsen.

Området består i dag av cirka 260 eneboliger. I fremtiden kan det bli omregulert til 2500 boliger og 55.000 kvadratmeter næring.

LES BAKGRUNNEN: Frykter blokk-sjokk: Åpner for fortetting av småhusområdet på nedre Grefsen

LES OGSÅ:

Følg saken om kommunedelplan-avsløringen og fortetting av nedre Grefsen, her.

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse