ANNONSE
Annonse

Jernbanen vil stenge

Jernbaneverket har nå svart på søknad om stenging av banen – under bygging av den planlagte undergangen fra Nydalen og opp til Ring 3.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: I forrige måned skrev NAB om Jernbaneverket, som da ikke hadde mottatt noen banestenge-søknad fra utbygger av den planlagte Nydalenundergangen

— fra enden av Gunnar Schjelderups vei, under jernbanen og opp til Ring 3, ved gangbrua over til Grefsen. Jernbaneverket sa de kun hadde mottatt en «henvendelse» i saken. Noe utbygger ikke var enig

— ifølge utbygger hadde de allerede sendt stengesøknad. Og nå har Jernbaneverket likevel kommet tilbake til utbygger med stengedatoer.

LES OGSÅ: Universell utforming må vike

Mer konkret

— Jernbaneverket ønsket i utgangspunktet en mer konkret og forpliktende søknad, enn brevet av november i fjor, men bruker nå likevel nevnte brev som underlag for stengesøknad, forteller informasjonssjef Thor Erik Skarpen.

Stenger til høstenOg som det går frem av Jernbaneverkets svarbrev av 22. januar, så kan nå utbygger velge stengetidspunkt ut fra foreslåtte alternativer

— Jernbaneverket foreslår stenging enten 14. august til 15. august, eller 11. september til 12. september, Jernbaneverket antar videre at bygging av kulvert/undergang ikke trenger mer enn 30

— 35 timers stenging av banen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse