Joker i bydels-budsjettet

Oslo bystyre besluttet i juni at ansvaret for å drive de kommunale sykehjemmene i Oslo skal flyttes fra bydelene til en sentral sykehjems-etat fra 1. januar 2007.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2006 kl 09:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: - Etablering av den nye sykehjemsetaten er en overordnet beslutning som vi ikke har så stor kontroll på, og vi ser at bydelens utgifter til sykehjemsplasser blir det store usikkerhetsmoment for neste års budsjett. Bydelen har, frem til nå, driftet de kommunale sykehjemsplassene selv, til en lavere kostnad enn det vi nå vi forventer å måtte betale. At FrP, hjernen bak den nye etaten, på den ene siden taler varmt for å hindre byråkratisering og økt administrasjon, og på den andre siden har gått i bresjen for etablering av en ny etat med stor admisjon og økt byråkrati, skjønner jeg ingenting av. Vi ser at dette vil medføre et dyrere og dårligere tilbud til våre brukere, uttaler Lill Pleym (SV), nestleder i bydelsutvalget Nordre Aker.

Bydel Nordre Aker ble tidligere lovt en kompensasjon for det å kjøpe dyrere sykehjemsplasser enn bydelen selv tidligere har driftet med. Nordre Aker Budstikke kan ikke se at denne kompensasjonen fremkommer i budsjettet.

Fagforbundet Oslo deler heller ikke FrP's og resten av høyrepartienes tro på at det å sentralisere sykehjemmene vil bedre sykehjemsordningen.

- Sykehjemsplasser utgjør en nokså stor del av bydelsbudsjettet, og er en vesentlig faktor for bydelens drift i 2007. Vi har protestert, overfor Oslo kommune, mot at prosessen med å etablere den nye etaten har gått fortere enn de har lov til i følge gjeldende avtaleverk, uttaler Ingrid Bjørnevik, lederen av Nordre Aker fagforening, Fagforbundet Oslo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse