Kaller forslag om skole, hotell og boliger her «fullstendig respektløst»

Tomten der Falck-bygget ligger, ønsker eieren å omregulere til for eksempel skole, hotell eller boliger. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det kan i fremtiden bli store endringer i Maridalsveien 300. Eiendomsselskapet foreslår flere forskjellige virksomheter på tomten. – Fullstendig respektløst, en ondartet kreftsvulst i nabolaget, klager naboene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.02.2016 kl 18:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN/NYDALEN: Det foreligger store planer for Maridalsveien 300, hvor blant annet sikkerhetsselskapet Falck har sitt hovedkontor.

En eiendom med en eksisterende kontorbebyggelse som i utgangspunktet vurderes tatt i bruk også til skoleformål.

Undervisning, bolig, hotell

Forslagsstiller Ørn Eiendom AS ved Arkitektene AS, forteller om en gruppe private skoler som ønsker å samlokalisere seg på tomten.

Se bildet større

De ulike utbyggingsalternativene. (ILLUSTRASJON: ØRN EIENDOM AS/PLAN- OG BYGNINGSETATEN)

Men forslagsstiller ønsker å omregulere hele tomten til blandede formål/en kombinasjon av flere formål. Dette blant annet fordi tomtens karakter og lokalisering gjør den egnet til ulik bruk.

Kombinasjonen av formål nevnes som bolig, forretning/undervisning, helse, trening, kontor, bevertning og hotell.

LES OGSÅ: Så nært det foreslåtte utbygingsområdet kan det komme nye bysykkelstativ

Skjerme bebyggelse

Se bildet større

Maridalsveien 300. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Plan- og bygningsetaten har vurdert de foreløpige planene – forslaget til detaljregulering til nå ute til høring med frist 13. mars, på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Etaten anbefaler ikke boligformål i eksisterende bebyggelse, men boligformålet kan vurderes på nytt dersom forslagsstiller ønsker å erstatte bebyggelsen med nye bygningsvolumer, heter det.

Plan- og bygningsetaten ønsker også å vurderer egnetheten til undervisning og hotell mer grundig.

«Eksisterende bebyggelsesstruktur på tomta skjermer bakenforliggende bebyggelse mot støy, dette er kvaliteter som bør videreutvikles i planforslaget» skriver etaten.

LES OGSÅ: Barnehagen brant i 2011. Etter fem år med tautrekking er det klart at den bygges opp igjen

«Ondartet kreftsvulst»

Det går også frem av saksinnsyn at naboene ikke synes planene er særlig positive:

«De siste 20 årene har Falck forandret seg fra fremmedelement til ondartet kreftsvulst i ukontrollert vekst på bekostning av boligområdet» står det blant annet i klagen som er sendt inn til plan- og bygningsetaten.

«Den åtte etasjers hotellbygningen som er foreslått i Alternativ A vil være fullstendig uakseptabel ut mot småhusbebyggelsen. Det samme gjelder de enorme bygnings-konstruksjonene» (journ. anm. i de forskjellige alternativene), skriver naboene.

LES OGSÅ: Presenterer «plansjokk»: Frykter sanering av helt villaområde på Grefsen

«Fullstendig respektløst»

Videre skrives det:

«Naboene vil bli sterkt sjenert dersom bygningene gjøres høyere. Skyggeforholdene vil bli uutholdelige og det estetiske inntrykket vil være sterkt skjemmende. Dette oppveies ikke ved å gjøre taket grønt.

At Falck nå arbeider med planer om å utvide med enorme bygninger helt opp i åtte etasjer, på et område som allerede er utbygd med maksimal utnyttelsesgrad, fremstår som fullstendig respektløst. De foreslåtte tre legoklossliknende bygningene vil være ekstremt skjemmende og dominerende. Større høyde enn nå er ikke akseptabelt».

Les alle dokumenter i kommunens saksinnsyn og si din mening, her.

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse