Kallmyr vil diskutere ny sperring

OSLO: - Selv om det nå er vedtatt at eksisterende sperring skal oppheves, så betyr ikke det at jeg ikke er villig til å lytte til beboernes innspill. ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.04.2009 kl 08:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: - Selv om det nå er vedtatt at eksisterende sperring skal oppheves, så betyr ikke det at jeg ikke er villig til å lytte til beboernes innspill. Jeg vil takke ja til møte med beboerne, og diskutere eventuell flytting av sperringen som prøveordning, sier samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp).

Ut fra byrådens saksfremstilling går det frem at trafikken har gått ned i Tåsenveien mellom Jutulveien og Bredo Stabells vei, men at trafikken i nærområdets andre småveier har økt etter sperringen, og at «fordelene ved en stenging av Bredo Stabells vei ikke oppveier ulempene». «En stenging diagonalt over krysset ble sett på som et bedre stengealternativ. En slik løsning vil ikke gi økt trafikk i traseen Claus Borchs vei-Ugleveien-Tåsen allé. Jutulveien er enveiskjørt, i retning øst, mellom Pastor Fangens vei og Tåsenveien, og det er ikke mulig for trafikk fra Tåsenveien å kjøre lovlig til/ fra Uelands gate via traseen Claus Borchs vei-Ugleveien-Tåsen allé. Samferdselsetaten viser til at krysset er stort nok til å ivareta fremkommelighet for store kjøretøy.»

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse