Kan bli lov å fiske i Akerselva igjen neste år

Dagens gladmelding til fiskeentusiaster.

 

Tre år etter klorutslippet og Akerselvas «død», så er det igjen stor fisk i elva.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.06.2014 kl 11:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Snart kan det bli lov å fiske i Akerselva. Og fisken finnes: Denne gjedda ble observert i Akerselva på mandag. FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga / Sondre Grønvold

AKERSELVA/OSLO: Blant annet mandag, ble denne store gjedda på opp mot én meter oppdaget, «langt opp i elva». Tidligere har Dittoslo også vært i kontakt med folk som også har oppdaget store ørreter i elva.

Tre år etter kommunens klorutslipp, er det igjen stor fisk i elva.

Hvorfor er det fortsatt ulovlig å fiske i Akerselva?

- Selv om det er en del liv i elva nå og noen store enkeltindivider. Så må man ikke la seg friste til å tro at alt er helt i orden igjen. Det mangler tre hele årsklasser i bestanden av laks og sjøørret som skulle vært på sjøbeite i disse dager, kan Dag Øivind Ingierd, settefisk-anleggsbestyrer i Oslos Fiskeadministrasjon (OFA) fortelle.

Å starte opp fiske etter et giftutslipp på en bestand i en oppstartfase med inntil treårig fisk er ikke «optimalt».

- Økologisk balanse

- Etter en slik utradering av tilnærmet alt liv, så er det viktig å oppnå en viss økologisk balanse. Den nye fisken må rekke å gyte minst en gang, før man på nytt åpner for høsting og uttak av overskuddet. Når man må starte på null, så åpner kultiveringen først for fiskeuttak når det er et naturlig høstbart overskudd og denne bestanden i tillegg har begynt å selvrekruttere på nytt, legger Ingjerd til.

Akerselva, som de andre elvene som drenerer til indre Oslofjord, "kultiveres" i stor grad for å bidra som oppvekstelver for ungfisk for det populære sjøørretfisket i Oslofjorden.

Les også: Folk gir blaffen: Camper, fisker og bader i Oslos drikkevann

- Men det er et skikkelig kvalitetstempel at det lever en og annen stor rovfisk i denne sårbare elva. Gjedda har nok kommet seg ned fra Maridalsvannet. I de bynære fiskevannene rundt Oslo er det ellers et størstemål på gjedde over 70cm. En så stor gjedde er en sjeldenhet midt i byen, så den burde få lov til å leve, oppfordrer Ingjerd.

Kanskje til neste år?

I første omgang ble hele elva fredet i fem år, før det skulle tas en ny vurdering.

- Men slik det ligger an nå, så er det ikke umulig at det kanskje kan åpnes i den øverste delen allerede til neste år. I den nedre delen så er det nok dessverre nødvendig med lengre fredning sier Ingjerd.

Han forteller at etter en omfattende dugnadsinnsats, så har mannskaper i OFA hentet rogn og melke fra vill laks og sjøørret i Sandvikselva, klekket ut dette på OFAs klekkeri i Maridalen, og satt de ut som yngel i hele Akerselva. Etter klorutslippet i 2011 så har OFA satt ut nærmere 300.000 yngel av laks, sjøørret og ørret, alt på frivillig basis.

- Det er i hovedsak denne fisken som man ser de positive resultatene av nå. Det er derimot verdt å merke seg at disse er satt som 15 millimeter lang yngel. De må få god tid til å vokse opp og spre seg utover, for at resultatet skal bli best mulig, ifølge Ingjerd.

Ingjerd forteller at ut fra «observasjonene», så er det foreløpig ikke så veldig mange over minstemålet i elva.

- I løpet av dette året, så vil nok flere begynne å nærme seg lovlig størrelse. Noen ørret vokser derimot kjempefort og er veldig synlige i denne grunne elva. Det kunne vært fint for bestanden om disse også fikk lov til å gyte en gang for å sikre den aller første generasjonen med naturlig rekruttering, før de ble fisket opp. Litt tålmodighet til, så kan det åpnes for bærekraftig fiske, oppfordrer Ingjerd.

Også kreps

OFA har også fanget 170 kilo med kreps fra Maridalsvannet, og satt de ut i Akerselva.

- Poenget er at de skal rekke å gyte minst en gang selv, og dermed etablere en ny sterk og naturlig generasjon med småkreps før de fanges. Om disse bare blir fanget før de rekker å gyte, så forblir bestanden liten i unødig mange år.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse