Den nye skogskirkegården: Kanskje vil du gravlegges eller spre asken din her?

Fredlige omgivelser på Grefsen kirkegård. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– For eksempel tenker vi det kan være fint å få asken spredd blant hvitveisen her, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap) og skuer utover det som er planlagt som ny skogskirkegård i bydelen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2018 kl 06:46

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Onsdag var byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet på befaring i Bydel Nordre Aker, og med blant annet Bymiljøetaten med i bussen.

Grefsen kirkegård sto også på planen. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), har foreslått utvikling av gravferdsfeltet i Oslo. Saken er vedtatt i bystyret.

1831 mål

Fra selve saken står det blant annet:

«Oslo har 1831 mål med gravareal som primært skal brukes til gravlegging av byens innbyggere. Oslo skal være en livssynsåpen by og en god by å bo i for alle. Etatens primæroppgave er å sørge for at Oslos innbyggere begraves med verdighet og med respekt for avdødes tro eller livssyn.

I tillegg skal etaten sørge for at kommunen har tilstrekkelig gravareal for sine innbyggere. Byrådet ønsker i tillegg å tilrettelegge gravplassene for felles bruk av arealene uten at det forringer gravplassenes primære bruk og funksjon. Oslo står overfor store
utfordringer i årene som kommer, og gravplassene kan på flere måter bidra til en positiv
utvikling for byen.

Byrådets mål er følgende:

  • Gravplassenes funksjon som urbane, grønne byrom skal tydeliggjøres
  • Det skal stimuleres til innovasjon og utvikling innen forvaltning, drift og bruk av

gravplasser

  • Klima- og miljøarbeidet på gravplassene skal styrkes»

Og som et underpunkt:

«I tråd med målsetningen om nytekning rundt utforming av gravplasser, ønsker byrådet å
etablere en skogsgravlund og/eller en skogsminnelund. En slik gravplass vil ha en mer
park- og naturmessig utforming som i seg selv vil stimulere til flerbruk.»

Se bildet større

Her kan det bli mulig å få spredd asken sin, eller til noen man er glad i. Den nye skogsgravlunden på Grefsen kirkegård. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Gravferd er viktig

Det er vakkert å spasere på Grefsen kirkegård en maidag i strålende sol, og byråden får se den nye tiltenkte skogskirkegården i all sin grønne og vårlige prakt, med et hav av hvitveis.

Se bildet større

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Gravferd er viktig for folk. I en stor by som Oslo finnes det et mangfold av troende og ikke-troende. Vi vil være en livssynåpen by som behandler alle gravferder med verdighet og respekt, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Hun fortsetter:

– Det er en økning i antall søknader der de pårørende ønsker å spre asken. Dette må skje gjennom søknad i dag, og vi tror det kan bli enklere å imøtekomme dette ønsket ved å etablere faste steder. Vi vet ikke per i dag hvilke steder det skal være, det er mulig å tenke seg steder i tilknytning til gravlundene, men her er vi åpen for innspill. For eksempel tenker vi det kan være fint å få aksen spredd blant hvitveisen her på Grefsen, sier hun.

Må godkjennes

Det er i dag Fylkesmannen som eventuelt godkjenner en askespredning.

Gravlundene skal være gode steder å besøke både alene og sammen med andre.

– Mange nordmenn har et nært forhold til naturen og vi tror det å utrede en skogsgravlund vil være et godt tiltak. Vi har noen steder der det brukes naturstein istedenfor de tradisjonelle gravsteinene. Man kan se for seg å plassere graver inn i mellom trærne, blant naturlig vegetasjon, det blir en fin stemning.

Fra tidligere sak i NRK går det frem at i Oslo velger 75 prosent kremasjon, mens statistikk for hele landet viser at 41 prosent velger kremasjon fremfor kistebegravelse. Tallene viser at 514 valgte askespredning i 2016.

Se bildet større

Den nye urnelunden i natur-gravlunden på Grefsen. Kapellet i bakgrunnen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Urnerom

Fra byrådssaken står det også at stadig mindre plass, gjør at man må utvikle og drifte gravplassene på en mer effektiv måte. Videre at det er viktig å ikke forskjellsbehandle
gravleggingsformene, og at alle innbyggere skal gravlegges med verdighet og respekt for sin tro eller sitt livssyn.

På Grefsen kirkegård, ved den planlagte skogskirkegården, er også arbeidet med et nytt såkalt kolumbarium godt igang. Det er gravd opp flere store «rom» i jorden, mellom trærne, og hvor det kan bli plass til flere urner sammen. Et kolumbarium er beskrevet i byrådssaken som et rom - eller en vegg - med nisjer til urner.

Fra samme tidligere sak i NRK, går det frem at gravferdsformen har vært forbudt i Norge siden 1997, men at et offentlig utvalg foreslo å åpne for dette i 2014.

I dag er det kun lov å sette urner ned i jord, som nevnt over, og ikke i «vegger» med nisjer til urner.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse