- Kapellvei-stenging mot sin hensikt

 

- Kapellvei-stenging forbi skolen kan virke mot sin hensikt, og i stedet lede mer trafikk på dårligere sikrede veier, ifølge Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.04.2010 kl 12:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: – Det er nettopp hensynet til trafikksikkerhet som er årsaken til at byrådet ikke har foreslått å stenge Kapellveien forbi Grefsen barneskole. Biltrafikken forsvinner ikke dersom man stenger veien, den bare flytter seg! sier F0lke Fredriksen.

– Og i dette tilfellet til veier som er dårligere sikret og har dårligere standard enn Kapellveien. Dette er en vurdering også kommunens fagetat for trafikksikkerhet deler – en stenging kan derfor virke mot sin hensikt, sier byutviklingsbyråden, også med henvisning til forrige ukes Budstikke, hvor Venstres Kjell Veivåg bruker ord som «uansvarlighet» om at Høyre og Frp ikke også foreslår å stenge Kapellveien forbi barneskolen – samtidig som man går inn for utbygging og rehab av skolen.

Les flere saker her

– Mer kjøring

– Særlig er jeg redd for at en stenging av Kapellveien vil lede mer kjøring til og fra skolen via Glads vei. Når foreldre har sluppet av eller plukket opp elevene, vil dette føre mer trafikk ned den meget bratte Kirkegårdsbakken, som går rett forbi skolen. Særlig på glatte vinterdager vil dette kunne skape farlig situasjoner når flere enn i dag skal svinge fra Kirkegårdsbakken og ut i Kapellveien østover. I tillegg vil kjøring til og fra Gjenbruksstasjonen bli ledet over i for eksempel Saturnveien som ikke har fortau i det hele tatt!

Lysregulering?

– Kapellveien har fysiske skiller mellom gangveien og kjørebanen med trær på begge sider forbi skolen. Strekningen er rett, fartsgrensen er 30 km/t, og det er fartshumper. Byrådets forslag om å snevre inn veien forbi skolen vil ytterligere gjøre trafikkbilde mer oversiktlig. Vi kan gjerne også prøve med lysregulering, foreslår Folke Fredriksen.

– Avslutningsvis vil jeg si at jeg har stor forståelse for engasjementet for en trygg skolegård og skolevei. Jeg er glad for at det er bred enighet om selve planen om nybygg og rehabilitering av Grefsen skole, selv om det er uenighet om hvilken løsning som best trafikksikkerhetsmessig, sier byråden.

Etter planen behandlet bystyret «nye» Grefsen skole i går, men på forhånd var det allerede flertall av Venstre, Ap, SV og med støtte fra Rødt, for blant annet å stenge Kapellveien forbi skolen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse