Kartlegger musikk- lokalene

– Vi ønsker oversikt over bydelens øvingslokaler, sier Unni Færøvik i Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg - her ved Trikkehallen på Kjelsås, som blant annet brukes som konsertlokale. Kristin Tufte Haga

– Å spille i rom med dårlig akustikk kan sammenlignes med å spille håndball på grus - bra blir det ikke! sier leder av Nordre Aker musikk- og kulturutvalg.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Nordre Aker musikk- og kulturutvalg gjen-nomfører for tiden en registrering av øvings- og konsertlokaler i bydelen.

Dårlige forhold

— Foreløpig viser den at flere lag og foreninger har dårlige akustiske forhold i der de øver. Bydelen mangler også egnede konsertlokaler. Vi ønsker å registrere alle musikklokaler i bydelen og kartlegge de akustiske forholdene for å kunne gjøre forbedringer. Noen ganger er det ikke mer som skal til enn at et korps og kor bytter lokale. De har nemlig forskjellige akustiske behov, sier leder av utvalget, Unni Færøvik.

— I dag er det flere musikkorganisasjoner i Nordre Aker som ikke har tilfredsstillende øvingslokaler, og det går utover både kvaliteten og trivselen. Det blir litt som å spille håndball på grusbane eller fotball i gymsalen. Det går, men man blir ikke god av det.

Registrer dere!

I følge Færøvik og utvalget for musikk og kultur, har en del lag og foreninger allerede svart på undersøkelsen.

— Men vi vil oppfordre alle som driver musikkaktiviteter i bydelen

— kor, korps orkestere, band osv.

— til å ta kontakt med oss - for registrering av lokalene de bruker, uansett kvalitet!.

— At lokaler er gode, innebærer flere ting; hensiktsmessig akustikk, tilgjengelighet, at de er gratis til øving og ikke for dyre til konserter, gode lysforhold, god ventilasjon og at nødvendig utstyr er tilgjengelig. Det er også forskjell på hva som egner seg til hvilke typer øving; være seg kor, korps, eller for eksempel band, sier Færøvik, og ber om at registreringen skjer via utvalgets nettside; www.musikk.no/nordre-aker/registreringsskjema.

Bydelshuset

— Det er jo kjempespennende! Jeg er veldig glad for at Ihlen allerede nevner at det vil bli høye krav til akustikk og ventilasjon i lokalet. Det er viktig for fritidsmusikklivet, avslutter Færøvik.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse