Katolikk-penger til Spørretimen

Hans Olav Syversen fra Oslo KrF om ekstraordinær støtte til den Oslo Katolske Bispedømme i spørretimen.

Førstkommende onsdag ber stortingsrepresentant Hans Olav Syversen fra Oslo KrF om ekstraordinær støtte til den Oslo Katolske Bispedømme i spørretimen. Giske har tidligere svart nei. Nå rettes spørsmålet til Arbeids og inkuderingsminister Bjarne Håkon Hansen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.01.2008 kl 16:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Syversen har anmeldt følgende spørsmål til Bjarne Håkon Hansen:

-Norge nyter godt av en sterk vekst i arbeidsinnvandringen fra Polen og Litauen, tilsammen over 100 000 personer. Deres innsats er av stor betydning i det norske velferdssamfunnet. Den katolske kirke i Norge legger på sin side ned en stor innsats for å dekke ulike sosiale, kulturelle og åndelige behov for denne gruppen. Behovene er imidlertid så store at økonomien setter begrensninger. Ser også statsråden det som rimelig at det kan gis økonomisk støtte til det viktige arbeidet som utføres av den katolske kirke ?

Fått voksenopplæring

- KrF har hatt et informasjonsmøte med Oslo Katolske Bispedømme Her lærte vi mye om den veksten den katolske kirken nå opplever, og hvilken bredde de har på sine tilbud. Her snakker vi ikke bare om gudstjenester slik vi er vant til å tenke i Norge. Katolikkene jobber nærmest som et sosialkontor i mange sammenhenger, sier Syversen.

Han nevner samarbeidet katolikkene har med LO i forhold til polakker og litauere som trenger kunnskap om sine rettigheter og plikter som arbeidstakere. Videre nevner han at katolikkene arrangerer norsk-kurs for innvandrere i Oslo i helgene.

-I tillegg har de jo enorm pågang av mennesker til sine messer over hele Oslo. For meg er dette en viktig sak å ta opp, både som Oslo-representant og som KrF-representant, fortsetter Syversen.

Enslige menn

-Vi inviterer aktivt arbeidsinnvandrere til Norge. Polakker og litauere er aktive kirkebrukere fra hjemlandet. Når de kommer til Norge er kirken et naturlig kontaktpunkt for dem. Vi snakker i stor grad om enslige menn som kommer hit for å jobbe. Mange har bosted i hjemlandet, og utløser dermed ikke statlige kroner til trossamfunnet de forholder seg til mens de er i Norge. Våre etablerte ordninger fanger ikke opp dette behovet. Men jeg mener det likevel er mer enn rimelig at vi stiller opp, sier Syversen.

- Arbeidsinnvandrerne er viktige for at vårt velferdssamfunn skal fungere. Da synes jeg også vi har et ansvar for å stille opp for å imøtekomme deres behov. Og etter min mening er det best å støtte de institusjoner arbeidsinnvandrerne naturlig forholder seg til og oppsøker fremfor å bygge opp nye. For polakker og litauere er det åpenbart mer naturlig å oppsøke den katolske kirken enn å gå til et sosialkontor, sier Syversen.

Viktig avklaring

Syversen har ingen forventninger til at regjeringen skal komme med løfter om et bestemt beløp nå. Men han håper veldig at Bjarne Håkon Hansen nå erkjenner at dette er en problemstilling.

-Det viktigste nå er å få en enighet om veien videre. Så kan vi senere diskutere behov og beløp, avslutter Hans Olav Syversen(KrF)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse