Kjelsås Langrenns løypetrasé godkjent

Leder Richard Struksnæs er glad for at det er langrennsgruppas forslag til løypetrasé som fikk gjennomslag.

Kultur- og Idrettsetaten skal bruke mye penger på nye Linderudkollen Idrettsanlegg. Nå har Kjelsås Langrenns løypeforslag fått gjennomslag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.08.2007 kl 13:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Linderudkollen: Linderudkollen Idrettsanlegg skal rustes opp for mange millioner kroner. I første omgang hoppbakkene. Men med i planene er også en kunstsnøløype på halvannen kilometer, og en ekstra sløyfe på rundt tre kilometer.

- Friluftsetaten går for langrennsgruppas forslag til forlengelse av kunstsnøløypa. Det betyr utgangspunkt Kapteinsputten, så vestover langs parkeringsplassen. Deretter bro over Linderudkollveien, og så følge eksisterende trasé mot Solemskogen. I første kryss tar løypen av til høyre i retning bak hoppene, forteller Kjelsås langrenns leder, Richard Struksnæs. - Rundt 500 meter før hoppbakkene snur løypa tilbake og følger eksisterende skiløype ned igjen mot broen og så samme trasé tilbake til Linderudkollen.

Den korteste løypa går i dag som en rundløype fra Kapteinsputten mot Trollvann, og følger veien tilbake igjen til Linderudkollen.

- Langrennsgruppa fant det opprinnelige forslaget for tilleggssløyfe mot Lilloseter, og avslutningsvis bratt opp bak hoppstillasene lite egnet. Gledelig at det blir tatt hensyn til hva langrennsgruppa mener er det beste alternativet for tilleggssløyfa.

- Pengene langrennsgruppa tidligere har mottatt fra Skiforbundet, DnB/Sparebanken NOR, og andre, vil være bidrag i oppgraderingspotten for tilleggssløyfa på Linderudkollen, sier Struksnæs.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse