Kjøper Berg gård for 90 millioner

 

Oslo kommune kjøper Berg gård for 90 millioner kroner. Byråden foreslår både flere barnehager og Omsorg+ på det flotte området.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.05.2008 kl 16:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen (H) er strålende fornøyd med at det går mot kommunalt oppkjøp av bygningene på Berg gård, som Cerebral parese-foreningen har eid og disponert siden festekontrakt ble inngått i 1963. Foto: Fredrik Eckhoff

ULLEVÅL: Byrådet går inn for at Oslo kommune kjøper Hovedbygningen og Låven på Berg gård. Saken kommer antakelig opp til behandling i bystyret 11. juni. Byråd for byutvikling Merethe Agerbak Jensen (H) har stor tro på at de vil ha flertallet med seg i bystyret.

– Det vil forundre meg veldig om kjøpet ikke går gjennom, sier Agerbak-Jensen.

Mye plass

Vi sitter i solveggen sammen med byråden og betrakter de ulike bygningene på Berg gård. Hele området er på 16,6 mål. Siden 1961 har Cerebral parese-foreningen holdt til på området. Foreningen har hatt festekontrakt med kommunen i alle disse årene, og det er denne kontrakten kommunen kjøper foreningen ut av, samtidig som de kjøper de nyere byggene som Cerebral parese-foreningen har oppført på tomten.

I fjor ble store deler av virksomheten til foreningen flyttet over til Rikshospitalet, og dermed har de ikke lenger bruk for alle de drøyt 7000 kvadratmetrene som de ulike byggene består av.

En viktig del av kjøpsavtalen er at foreningen har sikret seg lokaler i den gamle hovedbygningen helt frem til 2061, et fredet bygg på 260 kvadratmeter.

Viktig for kommunen

– Da virksomheten til Cerebral parese-foreningen ble flyttet i fjor, innså vi at det ikke lenger var grunnlag for foreningen til å drive etter festekontraktens formål, sier byråden. Hun er svært glad for at kommunen går inn og kjøper eiendommen.

– Det har vært diskutert å selge tomten, men det syns vi ikke er noen god løsning. Vi mener det er viktig at denne flotte gården er i kommunens eie, sier Agerbak-Jensen, som sier det er litt tidlig å slå fast hva bygningene vil bli brukt til.

– Ingenting er bestemt ennå, men det er naturlig å gi plass til litt mer barnehage, selv om barnehagedekning begynner å bli god. Vi må se på flere ting, blant annet hvordan vi skal håndtere trafikk til og fra området, sier hun.

Byråden mener at stedet også kan egne seg godt for Omsorg+boliger.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse