ANNONSE
Annonse

Kjøper Frysja-tomt for 350 mill. til skoleformål

Frysjaveien 31. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Onsdag vedtar bystyret å kjøpe skoletomt til ny Frysja-skole.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.05.2017 kl 19:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BREKKE: Byrådet innstiller til bystyret å vedta kjøp av Frysjaveien 31, der Møller Gruppen holder til i dag.

Rent praktisk kjøper Oslo kommune samtlige aksjer i Frysjaveien Eiendomsinvest AS, som eier alle aksjer i Frysjaveien 31 AS, som igjen er eier av eiendommen Frysjaveien 31.

Eiendommen er i dag regulert til industri, og må omreguleres til skoleformål før byggingen kan igangsettes.

NB! Kjøpsbeløpet har blitt endret i perioden mellom at denne saken ble skrevet og bystyret behandlet saken 10. mai 2017.

Møller Gruppen holder til på adressen i dag. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

840 elever

I forslag til skolebehovsplan som nå er på høring, fremgår det at det skal bygges en skole i Frysja-området, innenfor planområdet til den nye Frysja-bydelen, hvor det kan komme opp mot 2000 nye boliger.

LES MER OM PLANENE FOR FRYSJA-UTBYGGINGEN HER.

Skolen skal etableres som en ny barneskole med fire paralleller og nedgravet flerbrukshall, for 840 elever.

Skolen planlegges ferdigstilt i 2021. Fremdriften er avhengig av flere faktorer; erverv av og tilgang til tomt og raskt gjennomført detaljregulering. Dersom skolen ikke lar seg ferdigstille til 2021 fremskyndes utvidelsen av Engebråten skole, slik at Frysja-elevene kan gå der i en periode.

LES OGSÅ: Engebråten skole skal utvides, og det blir ny skole på Voldsløkka. Les hva skolebehovsplanen betyr for Nordre Aker her

350 millioner kroner

Dersom bystyret onsdag vedtar å kjøpe tomten, må eiendommen forvaltes frem til eksisterende bygg rives og skole oppføres. Dette vil gjøres gjennom videre utleie til dagens leietager. Det må oppnevnes nytt styre og styreformann i eiendomsselskapet, ifølge saksfremstillingen til bystyret.

Det er Frysjaveien 31 Oslo kommune ønsker å kjøpe. Her holder Møller Gruppen til i dag. (GOOGLE)

Frem til bygget rives, vil kommunen (som eier av aksjeselskapet) ha leieinntekter i bygget.

Aksjene i Frysjaveien Eiendomsinvest AS kjøpes for kroner 354.102.588, betingelsene fra selger er at kjøpet vedtas innen 31. mai.

Frysjaveien Eiendomsinvest AS eies av Toluma AS med 35,5 prosent, Vatne Capital AS med 25 prosent, og en rekke mindre aksjonærer (under 5 prosent).

OPPDATERING: I forkant av bysyremøtet ble det gjort endringer i sakspapirene. Den opprinnelige saken, som denne artikkelen er basert på, ble trukket. Etter ny behandling i Finanskomiteen ble kjøpesummen endret. Ny tekst: «Aksjene i Frysjaveien Eiendomsinvest AS kjøpes for kr 146.000.000, som vil være kjøpesum i siste opsjonsperiode.

Saken ble vedtatt av bystyret 10. mai, med kjøpesummen som nevnt over, ikke 350 millioner som skrevet i denne artikkelen.

LES OGSÅ: Plan- og bygningsetaten konkluderte med at en annen tomt på Frysja var best egnet til skole. Det likte Utdanningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten dårlig

Transformasjonen av Frysja-området er i gang. Her riving av Hjemmet-trykkerier i Frysjaveien 42. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse