Klare og tydelige mål

Grunnskolelærer Anne Grethe Grenersen har stor tro på Kunnskapsløftet. Her er hun sammen med elevene Jon Are, Thormod, Simen, Konrad, Sebastian, Anders, Kristian, Louise, Adelaine, Vendela og Maria. Foto: Kristin Tufte Haga

I kunnskapsløftets ånd er Kjelsås-lærerne i gang. – Fem tydelige kompetansemål skal gjennomsyre alle fag, sier Anne Grethe Grenersen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Kjelsås: Grunnskolelærer Anne Grethe Grenersen er positiv til reformen.

- Sammenlignet med forrige skolereform – Lærerplan 97 – har kunnskapsløftet færre mål og klarere mål. Det gjør det lettere å tydeliggjøre overfor eleven hvilken kompetanse det er forventet at han/hun skal ha ved endt sjuendeklasse, sier Grenersen.

De fem kompetansemålene er å uttrykke seg muntlig, skriftlig, kunne lese og regne, samt bruke digitale verktøy.

Tilpasningsfrihet

Tidligere hadde hvert trinn en felles plan for temaer og emner. Nå kan skolen selv velge når det skal arbeides med de forskjellige temaene og emnene - innenfor treårsperioder. Det betyr tilpasningsfrihet for hver enkelt skole.

- Blant annet er tverrgrupper en del av den tilpassede undervisningen. Ved å sette sammen grupper med elever på tvers av klassene, kan vi få til et bedre faglig utbytte. Sosialt fungerer det også bra. Konfliktene elevene imellom er færre i gruppeundervisningen enn ellers, mener Grenersen.

Men mer elevtilpasning i skolen betyr mer forarbeid.

- Det er klart at mer tilpasning krever mer organisering og planlegging. Det tror jeg de fleste lærere merker godt. Men alt som er nytt må prøves ut, og jeg håper og tror at organiserings- og planleggingsbiten vil gå kjappere etter hvert, sier Grenersen.

Mer dokumentasjon

Oslo Kommune vil også ha mer elevdokumentasjon.

- Elevsamtaler hver fjortende dag og målarksføring er metoder Kjelsås har valgt. Det tar tid. Likevel, kontakten med eleven blir bedre, og "fremdriften" kan lettere tilpasses den enkelte. Dokumentasjonsarbeidet kan brukes aktivt i elevtilpasningen, og blir et verktøy i Kunnskapsløftets "ånd", sier Grenersen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse