Klima og miljø i Oslo sentrum

Aksjonerer: Ingeborg Fossestøl, leder for Oslo Natur og Ungdom.

Etter bare 45 minutter var de tomme for løpesedler, representantene fra Natur og Ungdom, som sist torsdag aksjoner for Miljøbyen Oslo på Egertorget.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Engasjerte: Oslo kan bli Europas mest miljøvennlige by. Det handler bare om politisk vilje, mener ungdommene fra Oslo Natur og Ungdom. Nederst fra venstre: Marte Myrset Laberg (Nordstrand), Oline Rosnes Lima (Østensjø), Frederikke Sophie Egge Kleppestø (Frogner), Ingeborg Fossestøl (St. Hanshugen), Heidimarie Evensen (Nordre Aker). Øverst fra venstre: Johanne Kristvik (Gamle Oslo), Peder Birkelund (Alna), Vilde Moen Jønsson (St. Hanshaugen), Eira (Judy) Reithaug (Østensjø), Anna (Ebba) Haslund (Østensjø).

Sentrum: – Dette er et bevis på at klima og miljø er i vinden for tiden. Folk kom bort til oss, for å få løpesedler, forteller leder for Oslo Natur og Ungdom, Ingeborg Fossestøl fra Ullevål.

Ungdomsorganisasjonen delte torsdag ettermiddag ut informasjon om Miljøbyen Oslo, som er et prosjekt og et forsøk på å belyse alle miljøproblemene byen står overfor.

– Bilfritt sentrum

– Vi har laget et informasjonshefte hvor vi har listet opp alle miljøproblemene, og hva vi kan gjøre. Det vi ønsker, er å få folk flest – og spesielt Oslo-politikerne – til å engasjere seg og gjøre dette til en viktig sak, sier Fossestøl.

Organisasjonen foreslår et bilfritt sentrum, bedre og billigere kollektivtransport i sentrum, bedre tilrettelegging for sykkel, bygging av dobbeltspor på flere regionstog, samt tverrgående kollektivtilbud i Grorudalen.

– I Oslo har veitrafikken skylda for over halvparten av klimagassutslippene og privatbilismen er sterkt økende. Derfor vil også at det blir bygget innfartsparkering rundt sentrumskjernen, sier Fossestøl.

Naturkatastrofer

Hun mener at våre utslipp av klimagasser fører til fatale naturkatastrofer som rammer de fattigste hardest, og at Norge, som en rik olje- og gassnasjon, nå må ta rev i seilene og redusere utslippene drastisk.

– Luftkvaliteten i Oslo er dårlig, og hvert år dør mellom 300 og 600 mennesker som følge av dette, sier Fossestøl.

Miljøbyen Oslo krever at politikerne som blir valgt i lokalvalet, går til handling for å kunne klimagassutslippene, og for å bedre luften i byen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse