Lysløypa er blitt bedre: Knallforhold til Lilloseter

Du ser virkelig forskjell når du nå kommer inn i Marka. Foto: Friluftsetaten

Alle som liker å gå på ski til Lilloseter, kan glede seg til årets sesong. Friluftsetaten har utbedret lysløypa fra Breisjøen og opp til Lilloseter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.08.2008 kl 16:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det er et betydelig arbeid som nå er gjort. Strekningen langs Breisjøen - mellom veidelet mot Solemskogen og veidelet mot Steinbruvann, er blitt flott.

Traseen for skiløypa langs Breisjøen, som tidligere var nokså dårlig, er utvidet i bredden. Denne strekningen er nå ferdig utbedret. Her er løypa utvidet, og det er gjort betydelige grunnarbeider. En del trær det var nødvendig å felle, ble tatt ned allerede i fjor.

Skøyterne kan juble

Foreløpig har løypa naturlig nok et visst preg av nyanlegg, fordi det er fylt på mye masse. Når vegetasjonen etter hvert kommer naturlig tilbake, blir dette en grønn og fin sti i barmarksperioden.

For de som driver med skøyting, er det som er gjort her, en særlig god nyhet. Denne strekningen var nemlig en "missing link" i skøytetraseen. Fra vinteren av blir det sammenhengende skøytespor fra Solemskogen via Breisjøen til Steinbruvann, og det blir mulig å preparere denne løypa selv når det er litt lite snø.

Arbeider pågår nåI disse dager pågår det utbedringsarbeider også på den delen av løypa som går fra veidelet mot Steinbruvann og opp til sportsstua på Lilloseter. Disse arbeidene har karakter av "lettere vedlikehold". En del steiner graves opp, noe mindre vegetasjon fjernes, grunnen planeres og noen partier dreneres for å hindre ising. Disse arbeidene er ikke så omfattende som utbedringen langs Breisjøen, men de vil bidra til å bedre skiforholdene. løpet av høsten skal fire gamle klopper i løypa langs strekningen Ammerud - Lilloseter erstattes med nye.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse