Kniving om Berg gård

Ellen Rydningen (85) fra Ullevål mente at mulighetene for et omsorgstilbud for eldre er gode på Berg.

På historisk grunn, fikk byutviklingsbyråd Merete Agerbak Jensen høre at beboerne på Berg er langt fra enige om hva den nyervervede gården skal brukes til.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.09.2008 kl 10:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Kjell Veivåg (V) snakket varmt for skole på Berg gård. Byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen var ikke like enig i det. Foto: Karl Andreas kjelstrup

BERG: – Jeg er her mest for å lytte, sa byråd Merete Agerbak-Jensen (H) da hun onsdag 17. september deltok på det åpne debattmøte om kommunens nyervervede Berg gård.

Agerbak-Jensen fortalte at bruksområdene for gården ennå ikke er avgjort, men fordi det er Omsorgsbygg som formelt er kjøperen, er det ikke unaturlig at det deres felt blir prioritert. Hun sa også at i tillegg til sin egen byrådsavdeling, skal også byrådsavdelingene for helse og velferd, og kultur og utdanning ha sitt å si i prosessen.

Sårbar skog

Bård Bredesen fra Friluftsetaten var hyret inn for å fortelle om skogsområdet rundt gården. Bergsskogen er et gammelt kulturlandskap med gamle trær og alleer, en 2-300 år gammel bøkeskog og en av landets nordligste eikeskoger, salamanderdam og fem historiske gravplasser.

– Skogen har et stor mangfold knyttet til gamle og døde trær, sa Bredesen og fortalte at en rekke sjeldne mose- og sopparter livnærer seg på døde trær i Bergskogen, og at det er grunnen til at dødt trevirke ikke ryddes bort fra området.

– Uvettig bruk vil gjøre at denne kvaliteten blir borte, sa Bredesen, og la til at ferdselen i skogen i dag er på grensen av det den kan tåle.

Stort behov for skole

Venstre, som gjennom sitt lokallag sto som initiativtaker og arrangør av møtet, har ikke lagt skjul på at de støtter Foreldreaksjonen for grunnskoler i Nordre Akers krav om en ny 1-10 skole i den sørvestlige delen av bydelen.

– Vi ønsker å utrede mulighetene for en skole på Berg, sa nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité, Kjell Veivåg (V), som mener Nordre Aker er barnebydelen med stor b.

Representanter fra foreldreutvalgene ved skolene tok til ordet og viste til fulle skoler på Ullevål, Nordberg og Tåsen. Alle tre skolene har sprengt kapasitet, elever i brakker eller vil om kort tid være nødt til å avvise elever. Ifølge FAU-leder Cathrine Dannevik på Tåsen, vil skolen etter sigende har sprengt kapasitet på flere trinn selv når den står ferdig utbygget neste år.

Barnehagepress

– Barnehager er noe både stat og kommunene er fryktelig opptatt av for tiden, sa Agerbak Jensen, og viste til at det vil være plass til en 16-17 avdelinger stor barnehage på Berg.

Byråden minnet om at det fortsatt er tusenvis av barn som mangler barnehageplass, noe som legger et press på kommunen før lovfestet rett til barnehageplass trer i kraft neste år.

Hun fikk støtte av avdelingsleder og «barnehagesjef» Preben Winger i bydelen, som mente at en barnehage på Berg vil ta opp om lag 2000 kvadratmeter av områdets totalt 7000 kvadratmeter bygningsmasse, og derfor åpne for flere bruksområder.

– Jeg mener at barnehage kan være lettere å få til andre steder enn her. Barnehage trenger ikke så mye plass, og hvis vi har råd til mindre barnehager, mener jeg det finnes andre steder å legge dem, sa nestlederen i bydelens kultur- og oppvekstkomité, Lill Pleym (SV).

– Glemmer eldreomsorgen

– Nå er vi lei av dette snakket om barnehager hele tiden, kom det fra flere frustrerte møtedeltakere.

Det ble vist til en rekke barnehageprosjekter rundt i bydelen og undret på om det ikke snart var nok. Agerbak Jensen fortalte at Oslo regnes som ett område for barnehageopptaket, og at barnehager i Nordre Aker også er ment for barn i nabobydelen, der behovet også er stort.

– Det er en annen gruppe vi har glemt – oss eldre. På Berg gård skal det bli omsorgsboliger for eldre, mente Inger Wesenberg. – Det er ingen omsorgsboliger for eldre i denne delen av Nordre Aker, og vi vil gjerne bli boende her når vi blir eldre også.

Ellen Rydningen tok også ordet for eldreomsorg.

– De unge tenker bare på barnehage og skole, men tenk litt på bestefar og oldemor også. Det dumme med oss er at vi ikke dør. Jeg er 85 år og skal stå på for å få til eldreomsorg! Sa Rydningen til applaus fra salen.

– Jeg tror ikke det blir det blir hyggelig med bare gamle eller bare barnehage her, sa Siri Dahl, som mente en kombinasjon måtte være bra.

– Vi er flere her som har barn som er funksjonshemmete. vår drøm er mangfold på dette stedet, sa Bjørn Gilbert fra rådet for funksjonshemmete. Han ville gjerne se på muligheten for et omsorgshjem for funksjonshemmete. – De bør få et eget sted, og slippe å være på Tåsenhjemmet når de bare er 40 år, sa han.

Gilbert var en av dem som tok til ordet for at området bør være levende, også om kvelden og natten, noe de mente at skole eller barnehage ikke fører til. – Skole: nei, sier nå jeg, sa Gilbert.

Mot generasjonskonflikt

– Jeg syns ikke dette skal bli en generasjonskonflikt, sa Erik Skei, FAU-leder på Grefsen skole, og talsmann for Foreldreaksjonen, og viste at det må en skole på plass i området, og at Berg gård er et godt alternativ.

Flere, blant dem BU-leder Egil Ihlen pekte på at naturen på Berg kanskje ikke vil tåle belastningen fra skole eller barnehage.

– Barn bør og skal ha god uteplass til å leke på. Derfor mener vi at det ikke er forenlig med barnehage og skole på Berg gård. Området er primært godt egnet til omsorg, sa Anne Berit Berg i Naturvernforbundet Oslo Nord.

– Før eller siden må vi ha en tomt til skole, og da kan det hende at den er enda mer sårbar, mente nestleder i bydelsutvalget, Per Elling Braseth-Ellingsen (V).

I tillegg kom det forslag om ungdomsklubb for Tåsen og Ullevål, som mangler den slags. Flere trakk frem Sogn videregående-tomten som et godt område for både skole og omsorg, og at arbeidet med utviklingen av Berg må ses i sammenheng med resten av Ullevål-området. Flere understreket at skole og barnehage vil føre til økt trafikk, som igjen vil være en påkjenning for området.

– Ingenting avgjort

Byråd Agerbak Jensen var svært fornøyd etter møtet.

– Jeg syns dette var veldig engasjerende. Det er mange ulike syn, og ulike grupper som tenker på sine egne behov – og det er ikke unaturlig. Det er viktig at vi får en bruk av området som ikke er en for stor trussel mot skogen. Men vi har ikke kjøpt Berg gård bare for å verne salamandere, sa hun.

– Naboene har rett i at det er viktig å se dette i en helhet, og bruken av området ikke må bli et «enten eller». Jeg tror vi kan finne en løsning som favner bredt. Selv er jeg litt skeptisk til å bruke Berg gård til skole. Jeg tror det vil kreve store endringer i bygningsmassen, og påvirke naturen, sa Agerbak Jensen, men fremhevet at man først må se hva som er teknisk mulig.

– Vi vil samarbeide med bydelen og se grundig på de høringsuttalelser som kommer. Også Friluftsetaten, Samferdselsetaten og mange andre skal si sitt før det blir tatt noen avgjørelser. Men jeg tror at omsorgsboliger og barnehage er noe vi kan få til raskt.

Byråden benyttet også anledning til å berolige de fremmøtte:

– Jeg har kommet over noen rare rykter her i dag om både rusavvenning og asylmottak på Berg. Men det har jeg ikke hørt noe om.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse