Kollektivt + kjøpesenter=sant

Nytt BU-vedtak legger blant annet vekt på at god kollektivdekning må plass der det skal bygges kjøpesentre.

Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre har vært på høring i bydelen. – Tilfredsstillende kollektivdekning må på plass, sier BU.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2008 kl 16:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Byrådsavdeling for byutvikling har invitert bydelene til å gi sine synspunkter på nye rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre.

Bydelsutvalget (BU) behandlet høringssaken i sitt forrige møte. BU-vedtaket legger blant annet vekt på at god kollektivdekning må plass der det skal bygges kjøpesentre, i form av buss, trikk, T-bane eller tog. I tillegg ber BU om at nye kjøpesentre krever trafikkplaner som også legger til rette for gående og syklende fremfor bruk av bil, noe Frp ønsket å ta ut avvedtaket, men fikk ikke støtte av resten av BU på innspillet.

– Det er jo meningsløst å tro at ikke folk vil bruke bil til kjøpesentrene, mente Frp.

I tillegg ønsker bydelen at det også legges til rette for utvikloing av mindre lokalsentre nær boligområdene – med referanse til kommuneplan for torg- og møteplasser.

Rødt ved Per Aschjem synes blant annet at bydelen burde ta avstand fra flere kjøpesentre generelt, men fikk ikke resten av bydelsutvalget med på det.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse