Kollektivt + kjøpesenter=sant

Kollektivt + kjøpesenter=sant

Nytt BU-vedtak legger blant annet vekt på at god kollektivdekning må plass der det skal bygges kjøpesentre.

Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre har vært på høring i bydelen. – Tilfredsstillende kollektivdekning må på plass, sier BU.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.03.2008 kl 16:30

NORDRE AKER: Byrådsavdeling for byutvikling har invitert bydelene til å gi sine synspunkter på nye rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre.

Bydelsutvalget (BU) behandlet høringssaken i sitt forrige møte. BU-vedtaket legger blant annet vekt på at god kollektivdekning må plass der det skal bygges kjøpesentre, i form av buss, trikk, T-bane eller tog. I tillegg ber BU om at nye kjøpesentre krever trafikkplaner som også legger til rette for gående og syklende fremfor bruk av bil, noe Frp ønsket å ta ut avvedtaket, men fikk ikke støtte av resten av BU på innspillet.

– Det er jo meningsløst å tro at ikke folk vil bruke bil til kjøpesentrene, mente Frp.

I tillegg ønsker bydelen at det også legges til rette for utvikloing av mindre lokalsentre nær boligområdene – med referanse til kommuneplan for torg- og møteplasser.

Rødt ved Per Aschjem synes blant annet at bydelen burde ta avstand fra flere kjøpesentre generelt, men fikk ikke resten av bydelsutvalget med på det.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!