Kommunen: - Blåsbortveien er ikke trafikkfarlig

Selv om politiet ønsker tiltak for å bedre sikkerheten i Blåsbortveien/Tåsenveien ser ikke Samferdselsetaten behov for å foreta seg noe.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.09.2007 kl 20:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Tåsen: Som Nordre Aker Budstikke har skrevet tidligere har beboerne i Blåsbortveien 17-19 i lang tid engasjert seg mot det de mener er trafikkfeller i nærområdet. Siden 2005 har de kontaktet Oslo kommune med bl.a. fotodokumentasjon på farlige hendelser i veien. Først i april i år fikk beboerne et brev fra Samferdselsetaten der ansvaret ble skjøvet over på Friluftsetaten og politiet. Politibetjent Stein Jarle Varmbo ved Oslo Politidistrikt var på befaring i veien tidligere i år, og pekte på flere kritikkverdige forhold. Han ønsker bedre skilting samt fysiske sperrer ved gangveien og tunnelen for å unngå ulovlig kjøring og ulykker.

Uavklart ansvar

I brevet fra Samferdselsetaten i april heter det at det ikke er avklart hvem som har ansvaret for fotgjengerundergangen. Ifølge seksjonssjef Torgeir Engesveen er etaten i dag ikke nærmere et svar.

- Hvorfor har dere etter fem måneder ikke funnet ut hvem som har ansvaret for gangtunnelen?

- Det kan jeg ikke svare på. Slike ting tar tid, sier Engesveen. Han understreker at ingenting vil bli gjort før ansvaret er avklart. Han forteller at det på et generelt grunnlag sjelden settes opp sperrer da det har vært flere alvorlige hendelser i tilknytning til bommer i gangveier.

Uenige om trafikkfarene

Selv om politiet ønsker bedre skilting av det skrå gangfeltet i svingen Tåsenveien/Blåsbortvein, sier Engesveen at slik skilting sjelden forekommer i boligstrøk.

- Parkering i gangfelt er uansett ikke tillatt, og er en sak for politiet, sier han, og legger til at det er Samferdselsetatens oppfatning at veistykket i Blåsbortveien ikke er trafikkfarlig.

- Hvordan har det seg at politiet etter befaring kommer til motsatt konklusjon?

- Det er tydeligvis slik at to faginstanser oppfatter forholdene ulikt, sier Engesveen og bekrefter at det ikke vil bli foretatt noe i Blåsbortveien i nærmeste fremtid.

Mopedkjøring på gangveiene kan ikke Engesveen ta stilling til, da veien er regulert som turvei og derfor underlagt Friluftsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse