Kommunen sikret seg skoletomt for 350 mill.: Nå blir det altfor dyrt å kjøpe ut leiekontrakten

Dette er tomten i Frysjaveien 31 som Oslo kommune har kjøpt og omregulert til skoleformål. I dag ligger det et kontorbygg på eiendommen. Illustrasjonen viser planlagt bebyggelse på oversiden av Frysjaveien. (Illustrasjon: Stor-Oslo Eiendom)

– Å kjøpe Møller ut av leiekontrakten vil koste kommunen rundt 140-160 millioner kroner, noe som blir alt for dyrt, sier byutviklingsbyråd Marcussen til Nordre Aker Budstikke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2018 kl 08:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Nordre Aker Budstikke omtalte i forrige uke den ferske skolebehovsplanen, som rullerer årlig i hele Oslo, og som nå er ute på høring. Det foreslås ingen nye tiltak for bydelen i skolebehovsplanen 2019-2028, men det åpnes for å flytte på ferdigstillelsen av Frysja barneskole.

Her kan du lese hva skolebehovsplanen fra i fjor ønsket for Nordre Aker: To nye skoler og en utvidelse.

I mai 2017 vedtok Oslo bystyre å kjøpe tomta i Frysjaveien 31, til ny skole.

Byrådsavdeling for byutvikling forteller følgende om kjøpesummen:

– Samtlige aksjer i Frysjaveien Eiendomsinvest AS ble overtatt for ca. kr 146.000.000 (+ omkostninger til takst og juridisk bistand, dvs. totalt 146.495.392). I tillegg overtok Oslo kommune et obligasjonslån på ca. kr 210.000.000.

Lang leiekontrakt

Møllergruppen holder i dag til i bygningene på tomta, og Nordre Aker Budstikke kjenner til at de har lang leiekontrakt i byggene, med en opsjon helt frem til 2035.

2. mars svarer Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved kommunikasjonssjef Lena Nesset, følgende til Nordre Aker Budstikke:

– Eiendommen er i sin helhet leid ut til Møller Mobility Group (Møller). Leiekontrakten løper til 31.12.2030 med opsjon på forlengelse til 31.12.2035.

Videre at det byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), og hennes byrådsavdeling, som skal svare på videre spørsmål i saken.

Se bildet større

Dette bygget ligger i dag på tomten Oslo kommune har overtatt. Leiekontrakten løper imidlertid frem til 2030, med opsjon frem til 2035.

– Altfor dyrt å kjøpe ut Møller

- Oslo kommune kjøpte skoletomten på Frysja i 2017, og vi har vært i dialog om å kjøpe Møller ut av den nåværende leiekontrakten på eiendommen. Å kjøpe Møller ut av leiekontrakten vil koste kommunen ca. 140-160 millioner kroner, noe som blir alt for dyrt. Parallelt med denne dialogen har vi gjort nye vurderinger av skolebehovet i området. Elevgrunnlaget for Frysja er foreløpig beskjedent, og de nyeste elevtallsfremskrivingene viser at skolekapasiteten for området er tilstrekkelig for dagens skolebehovsplan som går fram til 2028. Skolebehovet vil følges tett, og vi vil vurdere om en utvidelse av Engebråten skole skal framskyndes, svarer byutviklingsbyråd Marcussen til Nordre Aker Budstikke 5. mars.

Se bildet større

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sier det blir for dyrt å kjøpe Møller ut av leiekontrakten. FOTO: OSLO KOMMUNE / STURLASON

– Var byrådet klar over at eiendommen hadde en mulig leiekontrakt helt frem til 2035 da kjøpet ble inngått?

– Byrådet var klar over at eiendommen hadde en leiekontrakt til 2035 da eiendommen ble kjøpt, men vi så likevel på kjøpet som en god langsiktig investering. Byrådet vurderte også at man ville få raskere tilgang på denne tomten enn andre tomter som var aktuelle til skole, sier Marcussen.

Videre forteller hun at på grunn av leiekontrakten visste byrådet at de ikke kunne garantere en skole ferdigstilt til skolestart i 2021, som var tidspunktet som det ble snakket om.

– Elevgrunnlaget til Frysja skole er foreløpig svært beskjedent, og skolen er primært planlagt som barneskole for de boligene i nærmiljøet som foreløpig ikke er bygget. Byrådet ser at skolekapasiteten for området er tilstrekkelig for dagens skolebehovsplan som går fram til 2028. Skolebehovet vil følges tett, og vi vil vurdere om en utvidelse av Engebråten skole skal framskyndes, ifølge Marcussen.

LES OGSÅ: Det snikes for 200 millioner i året på buss, trikk og t-bane: – Et hån mot oss som betaler, at ikke Ruter følger opp dette bedre!

Svar til Fremskrittspartiet

I et brev fra februar til byråd for byutvikling, spør også Camilla Wilhelmsen (Frp) om hva som er status i forhandlingene om overtagelse av skoletomten i Frysjaveien.

Informasjonsrådgiver Krisine Langfjord i byrådsavdeling for byutvikling, forteller at de 5. mars sendte svar til Wilhelmsen. Der står det blant annet:

«Eiendommen er i sin helhet leid ut til Møller Mobility Group (Møller). Leiekontrakten er
uoppsigelig og løper til 31.12.2030 med opsjon på forlengelse til 31.12.2035. Styret i Frysjaveien 31 Holding AS ble, i ekstraordinær generalforsamling den 10.10.2017, bedt om å vurdere kostnaden forbundet med utkjøp av Møller i henholdsvis 2019 og 2023.»

Videre skriver byrådsavdelingen:

«Møller krever en erstatning på ca. kr 140-160 millioner for å bli holdt skadesløs ved utflytting vinteren 2019. Erstatningen anses som svært høy, og det har blitt foretatt en ny vurdering av tidspunktet for når det er behov for skolen. Etter nye vurderinger, anses kapasiteten i området per i dag å være tilstrekkelig til å utsette ny skole på Frysja. Elevgrunnlaget til Frysja skole er foreløpig svært beskjedent.»

Og med henvisning til dette er det besluttet at leiekontrakten med Møller løper inntil videre. Arbeidet med omregulering av eiendommen til skoleformål fortsetter, står det i svaret.

LES OGSÅ: De er historiske - har startet brenneri i Maridalen!

840 elever

I skolebehovsplanen 2018-2027, som ble vedtatt i fjor, står det at det skal bygges en skole i Frysja-området, innenfor planområdet til den nye Frysja-bydelen, hvor det kan komme opp mot 2000 nye boliger.

Spadetaket til de første 154 leilighetene, byggetrinn én i Obos-prosjektet Frysjaparken, ble tatt i februar i år.

Skolen skal etableres som en ny barneskole med fire paralleller og nedgravet flerbrukshall, for 840 elever.

Skolen ble planleagt ferdigstilt i 2021. Fremdriften var avhengig av flere faktorer; erverv av og tilgang til tomt (Møller-tomten ble kjøpt høsten 2017) og raskt gjennomført detaljregulering. Dersom skolen ikke lot seg ferdigstille til 2021 skulle utvidelsen av Engebråten skole fremskynes, slik at Frysja-elevene kan gå der i en periode.

Frysja skole

I forslaget til skolebehovsplan 2019-2028, som ble sendt ut på høring i forrige uke, skriver Utdanningsetaten: «Ny barneskole på Frysja med fleridrettshall er planlagt for å møte den forventede boligutviklingen i området. Det har i tidligere skolebehovsplan vært foreslått ferdigstillelse i 2021, men behov og kapasitet i området tilsier at ferdigår kan være fleksibelt og er derfor ikke definert.»

Det foreslås ingen nye tiltak i bydelen, men ungdomsskolekapasiteten må ses i sammenheng med de nye skolene i Bydel Sagene, i tillegg til den vedtatte utvidelsen av Engebråten skole.

LES OGSÅ: Hva bør skolen hete? Mener kommunen begår en grov navnesynd ved å kalle området Frysja

LES OGSÅ:

Klart for de 900 første Frysja-boligene

Boligutvikler mener kommunen kupper tomt til skoleformål

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse