Kommunen vil kjøpe grønne lunger

Oslo kommune vil kjøpe 35 utsatte grøntområder i hovedstaden. Fem av de aktuelle områdene ligger i marka.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.01.2007 kl 11:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Marka: Oppkjøpene av de grønne lungene vil skje i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (DN), skriver Dagsavisen.

– Vi er villige til å bidra med 15 millioner kroner til formålet hvis Oslo kommune bidrar med minst et tilsvarende beløp. Lignende avtaler er inngått med Stavanger, Bergen og Trondheim. I tillegg ønsker nå Kristiansand samt Fjell og Austevoll kommuner et samarbeid med oss, forteller seniorrådgiver Morten Thaulow i DN.

Så langt er det bare Stavanger som har fått utbetalt penger fra DN, men for Oslos del vil det ikke drøye lenge.

– Vi forventer at de første kjøpene blir klare i løpet av første tertial i år, opplyser prosjektleder Andreas Astrup Farsjø i Friluftsetaten, som samarbeider med Eiendoms- og byfornyingsetaten om oppkjøpene.

Han vil ikke gå i detalj om hvilke områder det er snakk om. Men han kan røpe at fem av områdene er tilknyttet marka, ti ligger i sentrum, ett er i Oslo nordvest, fem er tilknyttet øyene eller strandsonen, ti ligger i Groruddalen, mens de siste fire ligger i Oslo syd.

– Det dreier seg om turveier, viktige nærfriområder slik som løkker og parker, områder hvor marka møter bebyggelsen eller steder vi ønsker å sikre på grunn av det biologiske mangfoldet. Til dels er det snakk om en kombinasjon av disse faktorene. De som i dag eier disse områdene er privatpersoner, boligsameier, bedrifter og staten. Vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger på våre ønsker om å overta og har også innledet forhandlinger med 22 av eierne, forteller Farsjø.

Oslos avtale med DN går fram til utgangen av 2009 og prosjektlederen regner med at kommunen vil trenge den tiden for å få gjennomført de ønskede kjøpene.

De 35 områdene varierer veldig i størrelse.

– Det er snakk om alt fra 12 kvadratmeter til 1000 mål, men det typiske er vel fra ett til tre mål, opplyser Farsjø til Dagsavisen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse